Název Goodness Staženo

Jazykovědné disciplíny, vývoj jazykovědy u nás - maturitní otázka 33/43

Práce definuje v heslech jednotlivé oblasti jazykovědy a jejich vzájemné vztahy v rámci jazykového systému. Druhá část popisuje důležité mezníky ve vý... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

248x

Úvaha - maturitní otázka 42/43

Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z češtiny, která se věnuje představení slohového útvaru úvahy. Předchozí maturitní otázku naleznete zde detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

257x

Slohové rozvrstvení slovní zásoby - maturitní otázka 21/26

Maturitní otázka z českého jazyka se stručně zabývá slohovým rozvrstvením slovní zásoby. Krátce se zastavuje u spisovné podoby. Rozebírá také nespisov... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

258x

Počátky českého realismu - maturitní otázka

Maturitní otázka z literatury velmi povrchně informuje o počátcích českého realismu. Seznamuje s životem a dílem Karla Havlíčka Borovského, Boženy Něm... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

262x

Jazyková kultura - maturitní otázka 19/26

Maturitní otázka z českého jazyka velice stručně definuje jazykovou kulturu a její požadavky. Předchozí maturitní otázku naleznete zde detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

265x

Útvary národního jazyka - maturitní otázka 10/15

Práce definuje několik pojmů, jakými je národ, národní jazyk, jazyková norma a kodifikace. Poté se věnuje dělení spisovného a nespisovného jazyka a je... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

271x

Řečnictví a řečnický styl - maturitní otázka 13/15

Práce uvádí vypracovanou maturitní otázku s tématem řečnictví a řečnického stylu. Hledá společné rysy obou oblastí, věnuje se rétorice, projevu a před... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

273x

Rozdělení jazyků a vývoj českého jazyka - maturitní otázka 24/43

Práce vyjmenovává jednotlivé jazykové skupiny a charakterizuje indoevropskou větev jazyků. Poté velmi stručně shrnuje vývoj českého jazyka od praslova... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

275x

Valence - maturitní otázka

Práce definuje valenci, základovou větnou strukturu a její vyjádření slovy a gramatickým vzorcem. Věnuje se typům valence verba finita, konstitutivním... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

276x

Maturitní otázky z češtiny - gramatika

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

296x
[1]  «  14  15  16  17  18  19  20  21  22  »  [22]