Název Goodness Staženo

Úvod do dějepisu - maturitní otázka

Tato práce obsahuje velmi stručný úvod do dějepisu. Dělí dějiny podle času, teritoria, i zaměření. Charakterizuje tehdejší literární prameny. Zmiňuje ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

256x

Starověký Řím

Dopodrobna zpracovaná maturitní otázka z dějepisu na téma Starověký Řím. Práce rozebírá období, území, život, kulturu, města a obyvatelstvo Starověkéh... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis


246x

Staroorientální státy

Dopodrobna zpracovaná maturitní otázka z dějepisu na téma Staroorientální státy. Obsahuje informace o Mezopotámii, Asýrii, Babylónii, Egyptě, Malé Asi... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis


226x

Český stát ve vrcholném středověku - maturitní otázka

Krátká maturitní otázka přibližuje období gotiky v Českých zemích. Poskytuje stručný přehled panovníků vládnoucích na našem území a informuje o dalšíc... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

220x

Evoluce člověka - základní údaje - maturitní otázka

Tato práce se zabývá shrnutím nejdůležitějších fakt v evoluci člověka. Heslovitě popisuje hlavní vývojové fáze, i změny.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

199x

Stěhování národů, první barbarské státy, Francká říše, Sámova říše - maturitní otázka 6/10

Úvodní část maturitní otázky popisuje příčiny stěhování národů a zmiňuje se o nájezdech barbarských kmenů na Římskou říši. Následně se práce věnuje Fr... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

185x

První světová válka: příčiny, průběh, výsledky

Maturitní otázka formou poznámek shrnuje příčiny, průběh a výsledky první světové války.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis


181x

Starověké Řecko

Dopodrobna zpracovaná maturitní otázka z dějepisu na téma Starověké Řecko. Práce rozebírá období, území, život, kulturu, města a obyvatelstvo Starověk... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis


175x

Starověký Řím

Maturitní otázka podrobně zpracovává dějiny Starověkého Říma. Popisuje vznik Říma, jeho vývoj a následně zánik. Práce je přehledně rozčleněna o jednot... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

172x

První světová válka a její důsledky

Devatenáctá maturitní otázka z dějepisu k ústní části maturitní zkoušky popisuje předpoklady, průběh, účastníky i důsledky první světové války. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

171x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [26]