Název Goodness Staženo

Nestacionární magnetické pole

Práce je zaměřena na maturitní otázku, která se zabývá magnetickou indukcí a jevy v nestacionárním magnetickém poli, jehož magnetická indukce je promě... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

103x

Obvody střídavého proudu

Práce se zabývá maturitní otázkou č.20 na téma elektrické obvody se střídavým proudem (obvod s kondenzátorem, s cívkou, s rezistorem a kombinace...). ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

95x

Struktura, vlastnosti a chování p3-p1 a jejich sloučenin 2

Tato práce prochází základní fyzikální a chemické charakteristiky, přípravu, použití a sloučeniny prvků p3 skupiny. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie, Fyzika

88x

Otázky k praktické maturitě SPŠ

V práci jsou obsaženy vypracované otázky k praktické maturitě SPŠ. Práce obsahuje například tažidlo, vrtací přípravek, strojní časy soustružení a vrtá... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika, Průmyslová škola

86x

Spektrum elektromagnetického záření

Práce se zabývá maturitní otázkou č.24 na téma spektrum elektromagnetického záření. V pravém sloupci obsahuje nákresy a vzorce vhodné k přepsaní na ta... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

85x

Dynamika hmotného bodu

Práce je zaměřena na téma Dynamika hmotného bodu. Práce obsahuje například interakci těles, první Newtonův pohybový zákon, hybnost tělesa, třetí Newto... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika


84x

Odlévání

Práce se zaměřuje na základy odlévání. Práce se zabývá postupem výroby odlitku, nálitky, formovacími látkami, vtokovou soustavou, sušením forem a jade... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika, Průmyslová škola

81x

Struktura, vlastnosti a chování p3-p1 a jejich sloučenin 1

Tato práce prochází základní fyzikální a chemické charakteristiky, přípravu, použití a sloučeniny prvků p3 skupiny.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie, Fyzika

79x

Kinematika hmotného bodu

Práce obsahuje maturitní otázku z fyziky Kinematika hmotného bodu. Práce obsahuje například kinematiku hmotného bodu, polohu hmotného bodu, trajektori... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

66x

Druhy energie a jejich vzájemné přeměny - maturitní otázka

Práce se zabývá jednotlivými druhy energie a jejich vzájemnými přeměnami. V úvodu se autor věnuje obecným informacím o energii, dále se zaobírá energi... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

25x
«  1  2  3  4  5  6  7  »