Seminarky.cz > Maturitní otázky > Průmyslová škola
Název Goodness Staženo

Základní vlastnosti technických materiálů

Práce obsahuje maturitní otázku, která je zaměřena na vlastnosti technických materiálů. Práce obsahuje rozdělení vlastností, charakteristiku jednotliv... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

44x

Prostý beton, sloupy a stěny, základy z PB

Práce je zaměřena na maturitní otázku Prostý beton, sloupy a stěny, základy z PB. Práce rozebírá sloupy, stěny a základové konstrukce. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

44x

Zkraty - maturitní otázka 38/48

Práce je maturitní otázkou z elektroenergetiky na téma zkraty. Věnuje se projevům a příčinám zkratů. Rozebírá zkratový proud, jeho časový průběh i výp... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

43x

Litiny

Práce obsahuje maturitní otázku na téma Litiny. Práce je zaměřena na výrobu litiny, značení, druhy litin a jejich charakteristika. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

42x

Železobetonová monolitická schodiště

Práce obsahuje maturitní otázku z konstruktérství na téma železobetonová monolitická schodiště. Popisuje různé druhy schodiště. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

41x

Vedení vysokého napětí - maturitní otázka 34/48

Práce popisuje vedení vysokého napětí. Charakterizuje přípojnice, transformovny, spínací přístroje vysokého a nízkého napětí, základní parametry veden... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

39x

Elektrické světelné zdroje - maturitní otázka 6/48

Práce podrobně charakterizuje jednotlivé typy žárovkových a výbojkových světelných zdrojů. Předchozí maturitní otázku naleznete zde detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

38x

Dřevěné konstrukční prvky a spoje

Práce je zaměřena na maturitní otázku Dřevěné konstrukční prvky a spoje. Práce je zaměřena například na historii, použití, druhy dřevin, vlastnosti dř... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

37x

Elektrické světlo, křivka svítivosti, Kruithovy křivky osvětlení - maturitní otázka 1/48

Práce přehledně vysvětluje vývoj různých teorií chápání světla a definuje základní veličiny a pojmy, se kterými se v této oblasti pracuje. Poté vysvět... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

36x

Venkovní vedení - maturitní otázka 40/48

Práce charakterizuje různé typy venkovního vedení, jejich mechanickou ochranu a povětrnostní vlivy na ně. Vše je doprovázeno výpočty a schématy. Předc... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

35x
[1]  «  6  7  8  9  10  11  12  13  14  »  [15]