Seminarky.cz > Maturitní otázky > Průmyslová škola
Název Goodness Staženo

Dopravníky

Práce je zaměřena na maturitní otázku "dopravníky". Práce obsahuje například rozdělení dopravníků, popis a schéma pásového dopravníku nebo šnekový dop... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

76x

Broušení

Práce je zaměřena na maturitní otázku "Broušení". Stručně rozebírá bezpečnost, nástroje, princip a podstatu broušení nebo použití. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

76x

Závity

Práce obsahuje maturitní otázku na téma závity. Práce je zaměřana na rozdělení, nejčastější použití a výrobu. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

75x

Vyhrubování, vystružování a zahlubování

Tato práce je zaměřena na vyhrubování a vystružování a zahlubování. Práce obsahuje popis technologií, druhy nástrojů, rozdíl mezi ručním a strojním vý... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

74x

Frézování

Práce je zaměřena na maturitní otázku o frézování. Práce obsahuje například principy a podstaty frézování, nástroje pro frézování nebo sousledné a nes... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

73x

Zděné konstrukce

Práce obsahuje maturitní otázku z konstruktérství na téma zděné konstrukce. Rozebírá druhy zdiva, zásady navrhování, svislý tlak nebo vyloučení tahu. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

73x

Příhradové vazníky

Práce obsahuje vypracovanou maturitní otázku na téma Příhradové vazníky. Práce je zaměřena na tvary, názvosloví, metody řešení, použití, posouzení taž... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

73x

Výroba oceli

Práce je zaměřena na téma Výroba oceli. Práce obsahuje výrobu, zpracovnání, mechanické vlastnosti, strukturu, druhy, označní, pevnostní třídy ve výpoč... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

70x

Domovní elektroinstalace - maturitní otázka 29/48

Jedná se o zpracovanou maturitní otázku z elektroenergetiky, která se věnuje představení možných provedení domovní elektroinstalace. Předchozí maturit... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

69x

Řezání kovů

Práce je zaměřena na maturitní otázku o řezání kovů. Práce obsahuje například ruční a strojní nástroje, upínání obrobků nebo geometrii. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

69x
[1]  «  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »  [15]