Seminarky.cz > Maturitní otázky > Účetnictví
Název Goodness Staženo

Inventarizace - maturitní otázka

Práce definuje základní pojmy týkající se inventarizace. Poté se věnuje smyslu, postupu, druhům a termínům inventarizace. Popisuje inventarizační rozd... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

108x

Provozní dokumenty podniku

Otázka která jednoduše vysvětluje pojem provozní dokumenty podniku, o jednotlivých dokumentech je zde krátce zmíněno, včetně ukázky , jak takový dokum... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

108x

Daňová evidence

Přehledně vypracovaná otázka, která studentům představuje pojem daňová evidence, co je to a co tam patří.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

93x

Účtová třída 1 - Zásoby

Práce pojednává o zásobách z hodiny účetnictví. Rozebírá materiálové zásoby, evidenci zásob, oceňování zásob, účtování nákupu zboží nebo základní účto... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

91x

Rozvaha a změna rozvahových položek - maturitní otázka

Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z účetnictví, která se věnuje rozvaze, jejímu obsahu a schématu nebo průběhu změn jednotlivých položek v rámc... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

88x

Hlavní činnosti podniku

Práce se zaměřuje na maturitní otázku z ekonomiky na téma hlavní činnosti podniku. Pojednává o majetku podniku, zásobovací činnosti, investiční činnos... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

88x

Mzdy, zdravotní a sociální pojištění

Práce pojednává o ekonomické maturitní otázce na téma mzdy, zdravotní a sociální pojištění. Charakterizuje mzdy, jejich druhy, rozebírá výpočty mezd a... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

87x

Účetní závěrka a uzávěrka

Práce obsahuje maturitní otázku na téma účetní závěrka a uzávěrka. Rozebírá závěrku a případné práce před účetní jednotkou, uzávěrku účtů v hlavní kni... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

83x

Trh a tržní mechanismus

Práce je zaměřena na téma Trh a tržní mechanismus. Práce rozebírá trh, poptávku, nabídku a tržní rovnováhu. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví, Ekonomie

79x

Účtová třída 5,6,7

Práce obsahuje maturitní otázku na téma z účetnictví. Rozebírá účtovou třídu 5,6,7, což jsou náklady, výnosy, zásady pro účtování nákladů a výnosů. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

79x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [14]