Název Goodness Staženo

MO č. 10 Státy světa podle stupně rozvoje, jádrové a periferní oblasti, nestabilní oblasti světa

Maturitní otázka se věnuje HDP, teorii vyspělého Severu a nerozvinutého Jihu, světovým jádrovým a periferním oblastem a jejich změnami v postavení. Dá... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

12x

Kartografie

Tato práce pojednává o Kartografii.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

12x

Maturitní otázky ze zeměpisu - 9 otázek

Tato práce obsahuje 9 vypracovaných maturitních otázek ze zeměpisu. Problematiku zpracovává formou jednoduchých hesel. Věnuje se základní charakterist... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

11x

Geografie jako vědní obor. Základy geomorfologie - maturitní otázka

Tato maturitní otázka se zabývá geografií jako vědním oborem. Nejdříve uvádí definici geografie, poté vyjmenovává nejvýznamnější geografy středověku. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

11x

Islámská Afrika - maturitní otázka 13/27

Maturitní otázka charakterizuje oblast Islámská Afrika. Věnuje se přírodním podmínkám, popisuje povrch, významná pohoří a řeky. Informuje o obyvatelst... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

10x

Přírodní zóny Země: mírný pás a polární oblasti - maturitní otázka 8/27

Maturitní otázka se zabývá charakteristikou mírného pásu Země a polárních oblastí. V první části popisuje step z hlediska podnebí, fauny a flóry. Podo... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

10x

Biosféra - maturitní otázka 8/8

Maturitní otázka seznamuje s biosférou, tzv. živým obalem země. Definuje základní související pojmy, uvádí fytogeografické i zoogeografické oblasti a ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

10x

Zeměpis - Současná politická a hospodářská mapa světa, integrační a desintegrační tendence ve světě, mezinárodní organizace

Maturitní otázka popisuje nejdůležitější mezinárodní organizace (OSN, NATO, OPEC, NAFTA, CEFTA, ASEAN, MERCOSUR, SNS, APEC). Poté analyzuje HDP a HDI,... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

10x

Geografie České republiky - maturitní otázka 10/15

Maturitní otázka informuje o geografii České republiky. Charakterizuje podnebí, uvádí místa s rekordními teplotami a srážkami. Věnuje se hydrosféře, v... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

9x

Primární sektor světového hospodářství, surovinové zdroje, energetika

Práce je zaměřena na maturitní otázku, která se zabývá primérem jako sektorem světového hospodářství, surovinovými zdroji a energetikou. V práci je ob... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

9x
[1]  «  5  6  7  8  9  10  11  12  13  »  [18]