Název Goodness Staženo

Analytické vyjádření paraboly

Skenovaný text obsahuje 5 řešených příkladů k procvičování učiva o parabole. Vhodné jako příprava do hodin matematiky i k přípravě na maturitu.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika

33x

Analytické vyjádření elipsy

Oskenovaný text obsahuje 6 řešených příkladů na procvičování učiva o elipse. Vhodné jako příprava do hodin matematiky i jako příprava k maturitě.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika

29x

Goniometrické funkce I.

Práce se zaměřuje na goniometrické funkce. V první části jsou vysvětleny základní pojmy a funkce sinus, kosinus, tangens a cotangens. Druhou část nale... (detail)

Typ školy:

Kategorie: Profi práce, Matematika

1x

Planimetrie

Práce se zabývá planimetrií. Nejprve popisuje základní pojmy jako jsou bod, přímka, úsečka a úhel. Dále se zaměřuje na trojúhelník, mnohoúhelník a nak... (detail)

Typ školy:

Kategorie: Matematika, Profi práce

1x

Stereometrie

Práce obsahuje stereometrii. Nejprve vysvětluje základní pojmy jako jsou volné rovnoběžné promítání nebo určenost přímky. Dále vysvětluje řešení poloh... (detail)

Typ školy:

Kategorie: Matematika, Profi práce

1x

Matematická logika a množiny

Práce obsahuje maturitní otázku z matematiky na téma matematická logika a množiny. Vysvětluje základní pojmy, kvantifikátory, negace a množiny.... (detail)

Typ školy:

Kategorie: Matematika, Profi práce

0x

Číselné obory I.

Práce se zaměřuje na číselné obory na jejich první část. Vysvětluje přirozená čísla, celá čísla a čísla racionální. Druhou část naleznete detail)

Typ školy:

Kategorie: Matematika, Profi práce

0x

Číselné obory II.

Práce se zabývá číselnými obory neboli její druhou částí. Popisuje mocniny a odmocniny v množině reálných čísel, komplexní čísla i s příklady. První č... (detail)

Typ školy:

Kategorie: Matematika, Profi práce

0x

Mnohočleny

Práce se zaměřuje na mnohočleny. Popisuje různé operace s mnohočleny jako například rozklady mnohočlenů.... (detail)

Typ školy:

Kategorie: Matematika, Profi práce

0x

Planimetrie II.

Práce se zaměřuje na planimetrii. Ve druhé části jsou popisovány množiny všech bodů dané vlastnosti a také zobrazení v rovině. První část naleznete zd... (detail)

Typ školy:

Kategorie: Matematika, Profi práce

0x
«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »