Biochemie a biofyzika (2) Biologie (41) Ekologie (13) Fyzika (3) Genetika (2) Geografie (17) Geologie (7) Chemie (18) Medicína (60) Meteorologie (3) Mikrobiologie (9) Ošetřovatelství (5) Přírodní - ostatní (12) Přírodní vědy - cizojazyčné práce (5) Veterinární medicína (1) Vodní hospodářství (3) Zemědělství (41)
Název Goodness Staženo

Cukrová řepa a výroba cukru - přednášky

Práce seznamuje s cukrovou řepou a výrobou cukru. Pojednává o chemickém složení cukrovky, její kvalitě a jakosti. Dále obsahuje technologický postup z... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Gastronomie, Zemědělství


93x

Systém a fylogeneze strunatců - přednášky

Práce, velmi nepřehledně, pouze strohým výpisem, shrnuje nejdůležitějších fakta z předmětu biologie, týkající se systému a fylogeneze strunatců.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Biologie

92x

Rostlinné orgány

Práce se zaměřuje na rostlinné orgány. Popisuje kořen, stonek, list nebo květ. Text je doplněn o obrázky. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Biologie

90x

Malé vodní toky - vypracované otázky

Jedná se o vypracované otázky charakterizující problematiku malých vodních toků. Text velmi stručně popisuje zásady návrhu trasy a profilu malých vodn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Vodní hospodářství

88x

Fotosyntéza

Práce obsahuje téma fotosyntéza. Zaměřuje se na barviva, primární procesy fotosyntézy i sekundární procesy fotosyntézy. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Biologie

87x

Základy obecné ekologie

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie

86x

Mořské proudy

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geografie

83x

Hematologie - přednášky

Práce je přednáškami z hematologie. Všímá si složení krve. Zaměřuje se na jednotlivé krevní buňky - podrobně rozebírá červené krvinky, bílé krvinky a ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína

80x

Pohyby v kloubech - slovensky

Tato práce se zabývá pohyby v kloubech. Jmenuje, které pohyby jednotlivé klouby dokážou. Popisuje svaly a skupiny svalů, které jsou do tohoto pohybu z... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína, Přírodní vědy - cizojazyčné práce

79x

Leukémie

Práce v bodech přestavuje druhy leukémií. Informuje o příčinách a rizikových faktorech způsobujících toto onemocnění. Krátce hovoří o metodách léčby a... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína

79x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [22]