Biochemie a biofyzika (2) Biologie (41) Ekologie (13) Fyzika (3) Genetika (2) Geografie (17) Geologie (7) Chemie (18) Medicína (60) Meteorologie (3) Mikrobiologie (9) Ošetřovatelství (5) Přírodní - ostatní (12) Přírodní vědy - cizojazyčné práce (5) Veterinární medicína (1) Vodní hospodářství (3) Zemědělství (41)
Název Goodness Staženo

Interpretace hydrogeologických dat I. - zápisky z přenášek

Práce obsahuje zápisky z předmětu Interpretace hydrogeologických dat I, které slouží jako podklady pro zápočet. Kurs se věnuje zpracování hydrogeologi... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geologie

78x

Myslivost - tahák

Tento text podrobně v heslech shrnuje poznatky o myslivosti z hlediska právního, organizačního, ale i z hlediska druhů zvěře, lovu, péče o zvěř a love... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Přírodní - ostatní

77x

Fotosyntéza

Zápisky obsahují základní informace o produktech, průběhu, faktorech nebo podmínkách fotosyntézy.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Biologie


74x

Soustava trávící a vylučovací - přednášky

Práce, velmi nepřehledně, pouze strohým výpisem, shrnuje nejdůležitějších fakta o trávící a vylučovací soustavě člověka.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Biologie

72x

Geodézie - vypracované tématické okruhy

Jedná se o vypracované okruhy z předmětu geodézie. Text se zabývá nejen definicí geodézie, ale také jejím rozdělením a jednotkami, včetně měření délek... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geografie

72x

Zdravotní nauka

Gerontologie - základní fakta, stárnutí - změny. Geriatrie - co to je, z hlediska poškození, rizikové skupiny. Imobilizační syndrom - charakteristika,... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína

71x

Foniatrie

Heslovitá práce představuje nejčastější zdravotní problémy z foniatrie. Stručně vyjmenovává poruchy hlasu, řeči a sluchu.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína

69x

Národní parky a CHKO v ČR

Národní parky - Krkonoše (KRNAP), Šumava, Boubínský prales, Podyjí, České Švýcarsko. Chráněné krajinné oblasti - CHKO Beskydy, CHKO Blanský les, CHKO ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geografie

67x

Základy etologie: druhy zvířecího chování

Krátká práce slouží jako úvod do předmětu vědního oboru etologie, zvířecího chování. Text klasifikuje chování na vrozené, přechodné a získané a poskyt... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Biologie

67x

Kvantové počítače

Práce popisuje princip kvantového počítače a zároveň zavádí nejzákladnější pojmy, které je potřeba chápat k pochopení principu skutečného počítače. Pr... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Přírodní - ostatní

64x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [22]