Biochemie a biofyzika (2) Biologie (41) Ekologie (13) Fyzika (3) Genetika (2) Geografie (17) Geologie (7) Chemie (18) Medicína (60) Meteorologie (3) Mikrobiologie (9) Ošetřovatelství (5) Přírodní - ostatní (12) Přírodní vědy - cizojazyčné práce (5) Veterinární medicína (1) Vodní hospodářství (3) Zemědělství (41)
Název Goodness Staženo

Geografie - přednášky

Jedná se o vypracované přednášky z geografie. Nastiňuje problematiku globálních problémů, všímá si populačního vývoje lidstva i demografické revoluce.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geografie

27x

Hydrogeochemie - vypracované otázky

Práce se skládá z 59 otázek a odpovědí z oblasti hydrogeochemie. Věnuje se například odběru vzorku, látkám vyskytujícím se v povrchových, podzemních č... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Chemie

27x

Zdravotní nauka - ke studiu pediatrie

Práce se věnuje zdravotní nauce jako součásti ke studiu pediatrie. Po charakteristice tohoto pojmu se zabývá životním prostředí z hlediska jeho jednot... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína

26x

Anatomie - vypracované otázky

Jedná se o vypracované otázky z anatomie lidského těla. Text velmi nepřehledně popisuje nejen chemické a látkové složení organismu, buňky a tkáně, ale... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína


26x

Ochrana životního prostředí

Tato práce se zabývá ochranou životního prostředí. Formou souvislého textu vypisuje globální problémy životního prostředí. Zamýšlí se na vlivy, které ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie

24x

Obecná ekologie - výpisky z přednášek

Tento text v přehledných výpiscích seznamuje se základními pojmy ekologie, bioekologie, zoo a fytogeografie a dalších věd, které do ekologie zasahují.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie

21x

Vypracované otázky z onkológie - přednášky slovensky

Přednášky z onkologie zahrnují výčet druhů nádorů a forem rakoviny. U každé formy je popsána diagnostika a léčba. Najdeme zde i druhy prevence.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína

21x

Phalaenopsis - přednáška

Vypsaný text z přednáškové prezentace docenta Uhra, předmět Květinářství I. Přednáška zabývající se taxonomií, množením a pěstováním orchidejí rodu Ph... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zemědělství

21x

Meteorologie a klimatologie

Tento text podrobně seznamuje s 11 okruhy z klimatologie a meteorologie. Jsou jimi - historie a vývoj obou věd, atmosféra Země, tlak vzduchu a tlakové... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Meteorologie

20x

Etika chovu zvířat

Materiál obsahuje přepsané prezentace z přednášek Etika chovu zvířat, poznámky vyučujících a minimum zákonů. Materiál stačil ke zkoušce.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Přírodní - ostatní


18x
[1]  «  4  5  6  7  8  9  10  11  12  »  [22]