Ekonomické obory (82) Finanční oblast (7) Humanitní vědy (122) Jazyky (4) Přírodní vědy (26) Technické obory (8) Umělecké obory (6)
Název Goodness Staženo

Oceňování na trzích dokonalé konkurence

Otázka ke státním závěrečným zkouškám je věnována tématu oceňování na trzích dokonalé konkurence.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie


57x

Dějiny římského práva - otázky k SZZk na PrF Plzeň

Jedná se o vypracované otázky ke státnicím na Právnické fakultě v Plzni. Otázky jsou zaměřeny nejprve na vývoj práva v Římě, opominuty nejsou ani jeho... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Právo

56x

Vrstevnické skupiny a jejich socializační vliv, subkultury dětí a mládeže - otázka ke SZZk 5/13

Práce nejprve v přehledných bodech charakterizuje vrstevnické skupiny, popisuje jejich funkce, typické znaky a seznamuje s jejich typologií. Zabývá se... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Sociologie

52x

Pedagogika - otázky k SZZk

Tato práce obsahuje tématické okruhy k přípravě na státní zkoušky. Každý okruh obsahuje přehledně zpracované základní informace o daném tématu.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

51x

Psychopedie - otázky k SZZk

Soubor otázek z psychopedie ke státní závěrečné zkoušce zpracovává celkem 13 témat. Nejdříve charakterizuje samostatný obor a její pomocné disciplíny.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální

51x

Obchodní podnikání - otázky k SZZk

Jedná se o heslovitě zpracované státnicové otázky z obchodního podnikání dle níže uvedeného seznamu témat.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika

49x

Speciální pedagogika pro vychovatele - otázky ke SZZk

Soubor státnicových otázek ze speciální pedagogiky pro vychovatele zpracovává celkem 16 témat. Nejprve si ve stručných bodech všímá historického vývoj... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální

48x

Produkční funkce v dlouhém období

Práce se formou poznámek věnuje dlouhému období a dlouhodobé produkční funkci. Vysvětluje pojem izokvanta a izokosta, ukazuje jejich vlastnosti a mapy... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie

46x

Teorie práva - otázky k SZZk

Jedná se o vypracované státnicové otázky z oblasti Teorie práva dle uvedeného seznamu. Otázka č. 2 není vypracovaná.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

45x

Pedagogika a psychologie - otázky k SZZk

Tento soubor státnicových otázek je určen studentům pedagogických a filozofických fakult oboru učitelství. Jedná se o heslovitě zpracované státnicové... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Psychologie

44x
[1]  «  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »  [25]