Andragogika (5) Gastronomie (1) Historie (6) Humanitní cizojazyčné práce (4) Komunikace (2) Literatura (2) Nauky o českém jazyce (2) Pedagogika (55) Pedagogika - speciální (17) Politologie (2) Právo (24) Psychologie (23) Religionistika/Náboženství (2) Sociální práce (6) Sociologie (15) Tělesná výchova - sportovní činnosti (1) Žurnalistika a mediální vědy (1)
Název Goodness Staženo

Základní školské dokumenty

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

115x

Andragogika - otázky ke SZZk

Soubor 25 státnicových otázek ve zkratce zpracovává problematiku andragogiky. Definuje hlavní pojmy, uvádí vztah andragogiky k jiným vědám a popisuje ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Andragogika

102x

Sociální pedagogika - otázky ke SZZk (Bc. i Mgr.)

Vypracované otázky ke státní bakalářské a magisterské zkoušce se zabývají problematikou sociální pedagogiky. Otázky postihují základy sociální pedagog... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

101x

Charakteristika pubescence a adolescence

Příprava na SZZ z pedagogicko-psychologického základu.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

94x

Obchodní právo - otázky k SZZk

Jedná se o vypracované zkouškové otázky dle níže uvedených okruhů podle zadání pro rok 2007. Otázka č. 10 není vypracovaná a v závěru je chybné číslov... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

94x

České dějiny - otázky k SZZk na PrF v Plzni

Jedná se o vypracované otázky na státnice z Českých a československých právních dějin, které jsou rozděleny do dvojic v kombinaci novějších a starších... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Právo

92x

Římské právo - podklady ke státní zkoušce I.

Tato práce se zabývá problematikou římského práva. Obsahuje vypracované poklady ke zkoušce z římského práva. Popisuje hlavní historické mezníky. Chara... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

90x

Ústavní právo a státověda - otázky k SZZk

Jedná se o vypracované státnicové otázky z předmětu Ústavního práva a státovědy dle níže uvedeného seznamu.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

89x

Seznam literatury pro studenty VŠ oboru historie k SZZk

Abecedně řazený seznam většiny v Čechách dostupné literatury k českým i světovým dějinám od raného středověku do současné doby. Shrnuje literární náro... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie

85x

Mediální komunikace - otázky ke SZZk

Práce obsahuje 25 vypracovaných otázek ke státním závěrečným zkouškám. Otázky se zabývají mediální komunikací, všímají si jejího vývoje i současného s... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Komunikace, Žurnalistika a mediální vědy

84x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [12]