Andragogika (5) Gastronomie (1) Historie (6) Humanitní cizojazyčné práce (4) Komunikace (2) Literatura (2) Nauky o českém jazyce (2) Pedagogika (55) Pedagogika - speciální (17) Politologie (2) Právo (24) Psychologie (23) Religionistika/Náboženství (2) Sociální práce (6) Sociologie (15) Tělesná výchova - sportovní činnosti (1) Žurnalistika a mediální vědy (1)
Název Goodness Staženo

Pedagogické směry 20. stol.

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

83x

Teorie práva- otázky ke zkoušce

Práce obsahuje detailně vypracované otázky ke zkoušce z Teorie práva 2016 (PrF MUNI). Rozebírá například otázky typu právo a stát, prameny práva, syst... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

83x

Pedagogika - tematické okruhy pro SZZk

Jedná se o vypracované okruhy na státní zkoušku v učitelském studiu pro 2. stupeň základní školy a školy střední Univerzity v Hradci Králové. Témata j... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

72x

Pedagogika - otázky k SZZk

Práce obsahuje třicet dva okruhů ke státní závěrečné zkoušce z Pedagogiky, vypracovaných velmi obsáhlým, ale přehledným a srozumitelným způsobem. Prob... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

72x

Andragogika - otázky ke SZZk

Práce se skládá z 24 vypracovaných státnicových otázek z andragogiky. Vysvětluje základní pojmy, věnuje se hlavní charakteristice andragogiky, popisuj... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Andragogika

66x

Socializace osobnosti - vypracované okruhy ke státnicím ze sociální práce

Jedná se o vypracované okruhy ke státní závěrečné zkoušce ze sociální práce. Práce uvádí socializaci osobnosti, sociální učení, mechanismy socializace... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Sociální práce

61x

Dějiny římského práva - otázky k SZZk na PrF Plzeň

Jedná se o vypracované otázky ke státnicím na Právnické fakultě v Plzni. Otázky jsou zaměřeny nejprve na vývoj práva v Římě, opominuty nejsou ani jeho... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Právo

56x

Pedagogika - vypracované otázky k SZZk

Soubor obsahuje 29 vypracovaných otázek z pedagogiky ke státní zkoušce. Text seznamuje nejen se základním pojetím pedagogiky a výchovy, ale také s his... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika


56x

Vrstevnické skupiny a jejich socializační vliv, subkultury dětí a mládeže - otázka ke SZZk 5/13

Práce nejprve v přehledných bodech charakterizuje vrstevnické skupiny, popisuje jejich funkce, typické znaky a seznamuje s jejich typologií. Zabývá se... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Sociologie

52x

Pedagogika - otázky k SZZk

Tato práce obsahuje tématické okruhy k přípravě na státní zkoušky. Každý okruh obsahuje přehledně zpracované základní informace o daném tématu.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

50x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [12]