Název Goodness Staženo

Sociální pedagogika - vypracované otázky ke zkoušce

Soubor obsahuje komplex dvou sad vypracovaných otázek ze sociální pedagogiky. Jedná se o otázky k semestrální zkoušce v bakalářském studiu, které jsou... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

46x

Vězeňství, vazba a výkon trestu odnětí svobody

Tento text se zabývá vězeňstvím. Seznamuje s vývojem vězeňství v České republice, USA, skandinávských zemích, i německy mluvících zemích. Vyjmenovává ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

42x

Sociální patologie: teorie příčinnosti sociálních deviací a závislosti - vypracované otázky

Jedná se o vypracované otázky ke zkoušce ze Sociální patologie. Text definuje sociální patologii a informuje o klasifikaci sociálně patologických jevů... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Sociologie, Sociální práce


41x

Manželské, rodinné a partnerské poradenství

Práce definuje jednotlivé typy poradenství a charakterizuje způsoby jejich fungování v ČR. Stručně popisuje oblasti, kterých se toto poradenství týká ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

40x

Deviace v oblasti sexuálního chování

Text se zabývá deviacemi v oblasti sexuálního chování. Popisuje jednotlivé deviace, zejména deviace v aktivitě, v objektu, kombinované a polymorfní se... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Sociální práce

40x

Poradenství v sociální práci - vypracované testy

Práce obsahuje 36 stručně vypracovaných otázek z oblasti poradenství v sociální práci. Otázky se dotýkají základní problematiky: od vymezení pojmu, př... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie, Sociální práce

34x

Šikanování

Tento text se zabývá šikanováním. Věnuje se jejím příčinám a druhům. Popisuje vývoj šikany ve skupině. Informuje o agresorovi a oběti. Zmiňuje nejen š... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Sociologie, Sociální práce

34x

Poruchy chování v dětském věku

Text se zabývá poruchami chování v dětském věku a dospívání. Nejdříve definuje poruchy chování a jejich příčiny, poté uvádí jejich dělení. Seznamuje s... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Sociální práce

32x

Násilí v rodině

Tento text se zabývá násilím v rodině. Definuje nejen domácí násilí, syndrom týrané a zneužívané ženy, ale také násilí mezi partnery a násilí na senio... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Sociální práce


32x

Agresivita

Tato práce se zabývá agresivitou. Nejdříve popisuje emoce, jejich dělení a složky. Poté charakterizuje limbický systém a mechanismy nervových systémů.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Sociální práce

28x
«  1  2  3  4  »