Ekonomická teorie (35) Ekonomické - ostatní (2) Ekonomické cizojazyčné práce (1) Ekonomie (27) Evropská unie (4) Globalizace (1) Korespondence (1) Logistika (1) Management (14) Marketing (7) Marketingový mix (1) Monetární politika (6) Obchodní jednání (2) Osobnost managera (3) Podniková ekonomika (7) Propagace (1) Řízení lidských zdrojů (13) Strategický management (6) Světová ekonomika (3) Veřejná ekonomika (4) Výrobek (1)
Název Goodness Staženo

Jaromír Veber, Jitka Srpová: Podnikání malé a střední firmy - výpisky z knihy

Práce představuje výpisky z knihy Podnikání malé a střední firmy autorů Jaromíra Vebera a Jitky Srpové. V první části se zabývá základními pojmy a otá... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Podniková ekonomika


24x

Ludwig von Mises: Ekonomická kalkulace v socialistickém společenství - výtah z knihy

Práce je vypracovaným konspektem ze stati Ludwiga von Misese Ekonomická kalkulace v socialistickém společenství. Jsou zde shrnuty hlavní myšlenky týka... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

22x

Právo EU - skripta

Jedná se o výpisky ze skript "Zdeněk Týč – Právo EU pro ekonomy (2003)", které se věnují jednotnému vnitřnímu trhu, popisu jeho specifik, pravidel a z... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie, Právo

22x

Analýza a hodnocení konkurence a vnějších ovlivňovatelů

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Strategický management

21x

John P. Kotter a Dan S. Cohen: Srdce změny - výpisky

Kniha Srdce změny od autorů John P. Kottera a Dan S. Cohena popisuje osm kroků k vytvoření a upevnění postupů. Zabývá se řešením problémů těchto kroků... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

20x

Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Agregátní nabídka a hospodářské cykly - výpisky z knihy

Tyto výpisky se zabývají agregátní nabídkou a hospodářskými cykly. Popisují stranu nabídky, Okunův zákon a ekonomii strany nabídky. Seznamují s histor... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

19x

Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Peníze a komerční bankovnictví - výpisky z knihy

Výpisky informující o penězích a komerčním bankovnictví. Formou stručných hesel seznamují s historií peněz, jejich vývojem a peněžními agregáty. Popis... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Monetární politika

19x

N. G. Mankiw: Zásady ekonomie – makroekonomické údaje a měření důchodu – výpisky z knihy

Práce se zabývá měřením důchodu a makroekonomickými údaji, které na měření mají vliv. V úvodu se autor věnuje příjmům a výdajům v ekonomice a ekonomic... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie

18x

Josef Macek - Zlatá měna a státovkový dluh

V úvodní části jsou zopakována a sumarizována základní životopisná a bibliografická data Josefa Macka. Poté autor analyzuje knihu Zlatá měna a státovk... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

18x

Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Mezinárodní obchod a teorie komparativní výhody - výpisky z knihy

Výpisky pojednávají o ekonomické podstatě mezinárodního obchodu. Vypisují jeho důvody a informují především o zásadě komparativní výhody. Zmiňují rozš... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

17x
[1]  «  5  6  7  8  9  10  11  12  13  »  [13]