Andragogika (3) Antropologie (13) Etnologie (3) Filozofie (123) Historie (95) Humanitní - ostatní (3) Humanitní cizojazyčné práce (22) Komunikace (18) Literatura (27) Nauky o českém jazyce (12) Pedagogika (46) Pedagogika - speciální (18) Politologie (56) Právo (12) Psychologie (78) Religionistika/Náboženství (21) Sociální práce (22) Sociologie (103) Tělesná výchova - teorie (4) Žurnalistika a mediální vědy (2)
Název Goodness Staženo

Platón: První kniha Ústavy

Práce shrnuje obsah první knihy Platónovy Ústavy prostřednictvím chronologické rekapitulace rozhovoru postav. Ukazuje, jak se hlavní mluvčí knihy, Sók... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

642x

Marcel Mauss: Esej o daru, podobě a důvodech směny v archaických společnostech - recenze knihy

Práce obsahuje zajímavou recenzi na knihu významného francouzského sociologa a etnologa Marcela Muasse. Uvádí stručný výtah z jednotlivých kapitol.detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Etnologie, Historie

602x

Platón - Protágoras

Jedná se o obsah knihy Protágoras od Platóna, která je psána formou dialogu. Součástí je i osobní názor autora práce.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

596x

Miroslav Zítko: Kompenzační cvičení

Práce charakterizuje strukturu knihy Kompenzační cvičení, a popisuje stručný obsah jednotlivých kapitol.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Tělesná výchova - teorie

558x

Pavel Říčan: Cesta životem

Esej obsahuje jednostránkovou reflexi nad knihou Cesta životem od Pavla Říčana. Autorka předkládá své pocity, které v ní kniha vyvolala.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie

509x

Recenze knihy - Zdeněk Matějček : O rodině vlastní, nevlastní a náhradní

O autorovi. Shrnutí struktury knihy - předmluva a kapitoly. Způsob uchopení témat. Utváření knihy. Její slabiny. Jaká je autorova vize rodiny. Ukázky.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie

502x

Friedrich August von Hayek: Právo, zákonodárství a svoboda - Kosmos a taxis - výtah z knihy

Práce je výtahem z knihy Friedricha Augusta von Hayeka Právo, zákonodárství a svoboda na téma taxis a kosmos (vytvořený a vyrostlý řád). V úvodu je ř... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

491x

Davido, Roselino: Kresba jako nástroj poznání dítěte: dětská kresba z pohledu psychologie

Práce se zabývá reflexí knihy Roselina Davida Kresba jako nástroj poznání dítěte: dětská kresba z pohledu psychologie. Zaměřuje se na rozbor kreseb a ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie

467x

Hornby, Nick: Dlouhá cesta dolů - recenze anglicky

Práce je recenzí knihy Nicka Hornbyho Dlouhá cesta dolů v angličtině.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Humanitní cizojazyčné práce

466x

Platon: Faidros

Tato práce se věnuje podrobnému rozboru Platónových názorů, idejí absolutní pravdy a dobra, jeho rétorice, i dialogu s Faidrem. Zabývá se tématy lásky... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

459x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [56]