Andragogika (3) Antropologie (13) Etnologie (3) Filozofie (123) Historie (95) Humanitní - ostatní (3) Humanitní cizojazyčné práce (22) Komunikace (18) Literatura (27) Nauky o českém jazyce (12) Pedagogika (46) Pedagogika - speciální (18) Politologie (56) Právo (12) Psychologie (78) Religionistika/Náboženství (21) Sociální práce (22) Sociologie (103) Tělesná výchova - teorie (4) Žurnalistika a mediální vědy (2)
Název Goodness Staženo

Platón: druhá kniha Ústavy

Práce pokrývá obsah druhé knihy Platónovy Ústavy, který tvoří rozmluvy Sókrata a dalších postav pokoušející se o vymezení spravedlnosti. Text reproduk... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

324x

Hannah Arendt: Eichmann v Jeruzalémě - esej

Práce nejprve komentuje ohlasy, které vydání této knihy vyvolalo. Poté se věnuje stručnému shrnutí hlavních témat a myšlenek, které kniha obsahuje. Au... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

322x

Jiří Musil: Sociologie bydlení - anotace knihy

Tato práce je stručnou recenzí knihy Jiřího Musila Sociologie bydlení. V úvodu je vysvětlen pojem sociologie bydlení, a také zdůrazněno jeho široké po... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie

320x

Petr Mareš: Sociologie nerovnost a chudoby

Práce hodnotí a přibližuje čtenáři obsah i styl knihy Petra Mareše Sociologie nerovnosti a chudoby. Nejprve uvádí velmi podrobný autorův životopis, vč... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie

314x

Aristoteles: Etika Nikomachova

Jedná se o rozbor Aristotelova díla Etika Nikomachova. Autor se podrobně zaměřuje na vysvětlení nejdůležitějších pojmů z tohoto spisu, za jejichž pomo... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

312x

Platón: o díle Gorgias a Platonově životě

Práce nejdříve velice detailně seznamuje s životem a dílem Platóna. Následně autor seminární práce uvádí své osobní důvody, které jej vedly k výběru d... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

309x

Lidský vztah jako součást profese

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

302x

Jan Keller: Vzestup a pád středních vrstev - výtah z knihy

Jedná se o práci představující knihu Jana Kellera, která se věnuje nejen vyhodnocení historie, současnosti a budoucnosti střední třídy, ale také zákla... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie

300x

Vita Karoli - překlad kapitoly č. VIII z latiny

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Literatura

299x

Starověké Řecko dle Pečírky - výpisky z knihy II.

Pokračování výpisků z vysokoškolských skript J. Pečírky a kolektivu - Dějiny pravěku a starověku, které jsou také obohacené o materiály z přednášek a ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie

299x
[1]  «  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »  [56]