Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > Základy společenských věd
Název Goodness Staženo

Filosofie 20. století

Zápisky přehledně shrnují významné směry, osobnosti a myšlenky filosofie 20. století. Jednotlivé směry od filosofie života po hermeneutiky jsou charak... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

6x

Sociologie pro střední školy

Práce obsahuje kompletní zápisky ze středoškolské sociologie. První část stručně představuje sociologii jako vědu včetně jejích výzkumných postupů. Dr... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

5x

Společenský a personální styk - výpisky pro střední školy

Jedná se o práci, která je připsem poznámek z předmětu Společenský styk, který byl vyučován ve 4. ročníku ČAO Dr. E. Beneše. Jedná se o heslovité vysv... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Ostatní předměty

4x

Psychologie pro střední školy - výpisky

Výpisky poskytují přehled základních poznatků z psychologie. Zabývají se předmětem jejího zkoumání, dělením a ve stručnosti seznamují s její historií ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

4x

Filozofie - tahák

Tato práce je tahákem pro studenty středních škol do předmětu filozofie. Zabývá se empirismem a jeho představiteli. Představuje názory skeptiků a něme... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

3x

Psychologie - výpisky z 1. ročníku nástavbového studia

Práce v heslech seznamuje se základy psychologie. Vymezuje hlavní pojmy, uvádí používané výzkumné metody a ve stručnosti nastiňuje historický vývoj ps... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

3x

Religionistika a náboženství

Přehledné poznámky nejprve charakterizují disciplíny religionistika a teologie a dále vymezují další pojmy související s předmětem jejich zájmu. Poté ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

3x

Filozofie - problém bytí

Tato práce obsahuje úvod do filozofie. Formou výpisků seznamuje s filozofií jako vědní disciplínou, poté se již věnuje problému bytí. Zabývá se nejen ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

2x

Pojmy z politologie

Jedná se o práci z úvodu do studia politologie. Jsou zde představeny základní politologické pojmy, jako jsou politika nebo politický program či politi... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

2x

Vývoj filozofie

Práce seznamuje s vývojem filozofie ve světě i u nás, od prvotních představ po současnost. Věnuje se jednotlivým filozofickým směrům, charakterizuje j... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

2x
[1]  «  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »  [11]