Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > Základy společenských věd
Název Goodness Staženo

Psychologie pro střední školy

Práce obsahuje kompletní výpisky ze středoškolské psychologie. Úvodní úsek představuje psychologii jako vědu včetně jejích disciplín a směrů. Dále je ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd


7x

Politologie 02

výpisky z hodin na OSZ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

7x

Sociologie pro střední školy

Práce obsahuje kompletní zápisky ze středoškolské sociologie. První část stručně představuje sociologii jako vědu včetně jejích výzkumných postupů. Dr... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

6x

Filozofie - tahák

Tato práce je tahákem pro studenty středních škol do předmětu filozofie. Zabývá se empirismem a jeho představiteli. Představuje názory skeptiků a něme... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

5x

Politologie 01

popisuje různé formy vlády (meritokracie, ochlokracie, timokracie, demokracie); stát a formy státu; typy ideologie, liberalismus, konzervatismus, soci... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

5x

Společenský a personální styk - výpisky pro střední školy

Jedná se o práci, která je připsem poznámek z předmětu Společenský styk, který byl vyučován ve 4. ročníku ČAO Dr. E. Beneše. Jedná se o heslovité vysv... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Ostatní předměty

4x

Psychologie pro střední školy - výpisky

Výpisky poskytují přehled základních poznatků z psychologie. Zabývají se předmětem jejího zkoumání, dělením a ve stručnosti seznamují s její historií ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

4x

Psychologie - výpisky z 1. ročníku nástavbového studia

Práce v heslech seznamuje se základy psychologie. Vymezuje hlavní pojmy, uvádí používané výzkumné metody a ve stručnosti nastiňuje historický vývoj ps... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

3x

Religionistika a náboženství

Přehledné poznámky nejprve charakterizují disciplíny religionistika a teologie a dále vymezují další pojmy související s předmětem jejich zájmu. Poté ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

3x

Stát a národ

Práce se zaměřuje na stát a národ. Zabývá se funkcí státu, státními symboly a jinými. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Dějepis, Ostatní předměty


3x
[1]  «  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »  [11]