Seminarky.cz > Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Ulice: nám. T. G. Masaryka 5555

Město: Zlín

Typ školy:

Název Goodness Staženo

Browser

Vyhledávání uživatelů - formulace dotazu, spuštění vyhledávání a čekání na výsledek, prohlížení výsledků, rozhodnutí týkající se využití výsledku. Vyh... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Internet, Software

35x

Využití dotazníku pro zjištění managerských informací

Tato práce se zabývá využitím dotazníku pro zjištění managerských informací. V úvodním slovu jsou dotazovaní nejen uvedeni do problematiky, ale také s... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Management

34x

Varianta skúšky Mikroekonomie 1

Práce obsahuje témata otázek k písemné zkoušce z mikroekonomie 1. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Zápisky z přednášek

Kategorie: Ekonomie

33x

Satelitní navigace

Práce se skládá ze dvou částí. První charakterizuje principy a využití satelitní komunikace a navigace. Druhá část pak popisuje jednotlivé podsystémy ... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Technologie

32x

Rodina a zdraví v 21. století

Hlavním obsahem práce je výzkum zaměřený na rodinu a zdraví. Definuje související pojmy, jako je zdraví, sociální determinace osobnosti a rodinné pros... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Psychologie


30x

Barum Continental - finanční analýza

Práce představuje finanční analýzu firmy Barum Continental. Analýza vychází nejen z údajů získaných z rozvahy, výkazu zisku a ztráty společnosti, ale ... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Finanční analýzy

30x

Komunikační protokoly v síti Internet

... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Informatika

28x

Kvantitativní metody v rozhodování

Práce obsahuje vypracované příklady na kvantitativní metody v rozhodování. Na základě zadání je představena metoda lineárního programování, především ... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Management, Marketing

27x

Pojednání o zadržení pachatele občanem (podle § 76 trestního řádu)

Práce pojednává o možnostech zadržení pachatele podle paragrafu 76 trestního řádu a důvodech pro omezení osobní svobody. Uvádí 6 odstavců § 76 a podro... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Právo

25x

IrDa a Bluetooth

Tato práce se zabývá problematikou bezdrátového přenosu dat a hlasu. Detailněji popisuje a charakterizuje dvě nejčastěji používané, kterými jsou IrDa ... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Informatika, Software


25x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [10]