Seminarky.cz > Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze

Ulice: nám. W. Churchilla 1938/4

Město: Praha 3 – Žižkov

Typ školy:

Název Goodness Staženo

Analýza hlasování ve čtyřkoalici

... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Politologie

7x

Veřejná ekonomie

Práce obsahuje kompletní soubor vypracovaných otázek ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Veřejná ekonomie. Jednotlivé okruhy se podrobně věnují pos... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Kategorie: Veřejná ekonomika

7x

ČR a problematika nelegální imigrace

Práce se ve své první části zabývá obecnými souvislostmi nelegální migrace a poté sleduje její vývoj v ČR od roku 2000 včetně národnostní struktury. D... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Sociologie, Globalizace

6x

IAS 36 - snížení hodnoty aktiv

Tento text popisuje snížení hodnoty aktiv, které řeší v rámci Mezinárodních účetních standardů standard IAS 36. Zabývá se nejen identifikací aktiva, j... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Účetnictví


5x

Warlordismus, občanská válka v Sieře Leone

Seminární práce se zabývá občanskou válkou v Sieře Leone, která proběhla v 90. letech 20. století. Popisuje historii tohoto státu, přináší základní úd... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Historie, Politologie

5x

Překážky pro zastoupení žen ve volebním systému poměrného zastoupení

Práce se zaměřuje na překážky zastoupení žen uvnitř volebního systému poměrného zastoupení. V první části krátce zmiňuje vývoj volebního práva žen. Ná... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Politologie

5x

Účetní a daňové souvislosti s dlouhodobým nehmotným majetkem - diplomová práce

Diplomová práce poskytuje souhrnný pohled na účetní a daňové souvislosti s dlouhodobým nehmotným majetkem z pohledu českých předpisů i Mezinárodních ú... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Diplomové práce

Kategorie: Účetnictví

4x

Stalking v České republice od ledna 2010

Tato práce se zabývá otázkou, zda nový zákon zaměřený proti nebezpečnému pronásledování, který v České republice nabyl účinnosti 1. ledna 2010, splnil... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Právo

4x

Případová studie Casiopea, s. r. o. - tabulky a výpočty

Práce obsahuje tabulky a výpočty k práci Případová studie Casiopea, s. r. o.. Na jednotlivých listech se ... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Účetnictví

4x

Logistika v podmínkách volného evropského trhu

Práce se zaobírá vybranými souvislostmi a dopady otevření evropského trhu se zaměřením na logistiku. Stručně přestavuje podstatu volného evropského tr... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Evropská unie, Logistika

3x
«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »