Seminarky.cz > Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.

Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.

Ulice: Roháčova 1148/63

Město: Praha 3

Typ školy:

Název Goodness Staženo

Etika práce žurnalisty

Seminární práce představuje etický kodex novináře. Po představení obecných pojmů následuje přehled práv občanů na nezkreslené informace. Dále je chara... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Žurnalistika a mediální vědy


177x

Eutanázie a sexualita

Práce se věnuje dvěma kontroverzním tématům současné společnosti - eutanázii a sexualitě. Každému tématu je věnována část právě, v níž se autorka věnu... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Sociologie

54x

Evropská správa a hospodářství v EU

Práce obsahuje 30 přehledně strukturovaných otázek ke státním závěrečným zkouškám z evropského hospodářství a evropské veřejné správy, jejichž struktu... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Kategorie: Evropská unie, Veřejná ekonomika

2x

Evropský rámec kvalifikací a Národni soustava kvalifikací

Zápočtová práce z andragogiky se soustředí na Evropský rámec kvalifikací a Národní soustavu kvalifikací. První kapitola objasňuje význam pojmů, které ... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Andragogika

4x

Filosofie existence

... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Filozofie

110x

Gilles Lipovetsky: Paradoxní štěstí – úvaha o hyperkonzumní společnosti

Tento text na základě knihy francouzského filosofa Gillese Lipovetskeho zabývá vývojem konzumní společnosti dvacátého století. Podrobně popisuje jedno... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Filozofie, Sociologie

56x

Globalizace

Práce obsahuje téma globalizace. Rozebírá ho z různých pohledů jako jsou ekonomický, ekologický i globální dopady globalizace. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Eseje

Kategorie: Globalizace

2x

Immanuel Kant

Práce se stručně zabývá životem Immanuela Kanta. Poté v následujících oddílech představuje oblasti, kterým se věnoval a přibližuje jednotlivé termíny,... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Filozofie

112x

Immanuel Kant - filosofický systém

Práce seznamuje s filozofií Emmanuela Kanta. V úvodu představuje jeho osobnost, a uvádí základní životopisná data. Zabývá se filozofovým předkritickým... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Filozofie


35x

Integrace dívky s mentálním postižením

Práce popisuje uskutečněnou praxi na Základní škole v Černošicích, ve které je integrována dívka s lehkou mentální retardací. V úvodu je stručně chara... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Pedagogika - speciální


23x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [13]