Seminarky.cz > Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.

Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.

Ulice: Roháčova 1148/63

Město: Praha 3

Typ školy:

Název Goodness Staženo

Buddhismus

Základní pojmy - árja, arhat,.... Život Buddhy - mládí, jeho učení, jeho smrt. Buddhovo myšlenky - znovuzrození nirvánou, distancování od spekulativní... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Filozofie

41x

Sicální fobie dětí

Práce se věnuje problematice sociální fobie. V práci jsou popsány druhy fobií, ale také to, jaké jsou jejich spouštěcí mechanismy, jak se poznají děti... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Psychologie

37x

J.A.Komenský - Zpráva a naučení o kazatelství

Práce se zabývá rétorickými výklady J.A. Komenského. Pro toto téma si autor vybral Zprávu a naučení o kazatelství. Tu charakterizuje a každému z jejíc... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Kategorie: Religionistika/Náboženství, Literatura

37x

Immanuel Kant - filosofický systém

Práce seznamuje s filozofií Emmanuela Kanta. V úvodu představuje jeho osobnost, a uvádí základní životopisná data. Zabývá se filozofovým předkritickým... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Filozofie


35x

Poznávací procesy a senzomotorické stavy

Práce pojednává o kognitivních procesech a senzomotorických stavech, oboje popisuje ve vzájemné návaznosti.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Psychologie

34x

Specifické poruchy učení - diagnostický proces

Tato práce se zabývá diagnostikou specifických poruch učení. V úvodu je uvedena kazuistika malého Ondřeje. Předložena anamnéza i diagnostika. Text dál... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Pedagogika - speciální

34x

Rozvoj tvořivosti na středních školách se zaměřením na gymnázium - bakalářská práce slovensky

Práce se zabývá problematikou rozvoje tvořivosti. S uvedením odkazů na odbornou literaturu podává podrobné vysvětlení pojmu tvořivost. Věnuje se vztah... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Bakalářské práce

Kategorie: Pedagogika

33x

Úvaha o motýlovi aneb hospodářská krize - esej

Práce se formou eseje zamýšlí nad současnou hospodářskou krizí. Na pozadí definice teorie chaosu amerického matematika Edwarda Lorenze popisuje propoj... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Eseje

Kategorie: Veřejná ekonomika

33x

Projevy agrese v azylových domech pro bezdomovce

Úvod. Agresivita a její podoby - agrese myšlenková, agrese slovní, agrese proti věcem a zvířatům, agrese vůči člověku, agresivita je postoj k životu. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Psychologie

29x

Syndrom vyhoření

Tato práce se věnuje syndromu vyhoření. Nejprve stručně charakterizuje pojmy související s tématem, poté se zabývá podmínkami vzniku tohoto syndromu. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Psychologie

28x
[1]  «  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »  [13]