Seminarky.cz > Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.

Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.

Ulice: Roháčova 1148/63

Město: Praha 3

Typ školy:

Název Goodness Staženo

Příčiny neúspěšné politické komunikace

Tématem práce jsou příčiny neúspěšné politické komunikace. První kapitola se zabývá komunikací obecně, uvádí její dělení a jednotlivé typy blíže chara... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Komunikace, Politologie


28x

Uplatnění mediace a mentoringu

Práce se zabývá významem mediace a mentoringu v procesu rozvoje člověka. První kapitola seznamuje se základními charakteristikami mediace. Uvádí kompe... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Andragogika, Pedagogika


26x

Metoda Just In Time a její zavedení v konkrétní firmě

Práce seznamuje s podstatou metody Just In Time (JIT) a popisuje a hodnotí její zavedení v konkrétní firmě. Stručně charakterizuje hlavní principy met... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Logistika, Management

26x

Podstata sociologie

... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Sociologie

25x

Stoicismus a Senecův Výbor z listů Luciliovy

Práce se věnuje představení pojmu a filozofického směru stoicismu, konkrétně se zaměřuje na dílo A. L. Senecy Výbor listů Luciliovy
... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Filozofie

23x

Integrace dívky s mentálním postižením

Práce popisuje uskutečněnou praxi na Základní škole v Černošicích, ve které je integrována dívka s lehkou mentální retardací. V úvodu je stručně chara... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Pedagogika - speciální


23x

Jean Jacques Rousseau - filozof a pedagog

Práce představuje život a dílo Jeana Jacquese Rousseaua. Seznamuje s jeho filozofickými a pedagogickými názory a teoriemi. Stručně vypisuje jeho dílo.... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Životopisy

Kategorie: Humanitní a ekonomické obory


23x

Onemocnění AIDS

Práce seznamuje s onemocněním AIDS. V úvodu vysvětluje zkratku AIDS, poté popisuje virus HIV. Informuje, kdy byl virus poprvé poznán a popsán. Vypisuj... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Medicína

22x

Zpovednice.cz - moderní způsob poradny

Jedná se o zápočtovou práci z psychologie na téma internetové poradny a fóra. Hlavní důraz je kladen na server www.zpovednice.cz a práce předkládá oso... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Psychologie

22x

Moderní vzdělávací technologie ve formě distančního textu

Jedná se o práci na téma moderní edukační prostředky v celoživotním vzdělávání, která je napsána ve formě distančního textu. Jejím obsahem je rozbor z... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Andragogika

22x
[1]  «  4  5  6  7  8  9  10  11  12  »  [13]