Maturitní otázky angličtina

Název Goodness Staženo

Czech Republic - maturitní otázka z angličtiny

Práce se zabývá ČR. Obecně ji charakterizuje, popisuje povrch, klima, obyvatelstvo a jeho rozložení v regionech, ekonomickou situaci a vývoj průmyslu ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina

8725x

Zdraví a nemoci - maturitní otázka anglicky

Tato otázka zpracovává téma zdraví a nemocí. Věnuje se prevenci. Popisuje obvyklou návštěvu lékaře. Jmenuje běžné, i vážné nemoci. Zmiňuje průběh očko... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina

8308x

Velká Británie - maturitní otázka anglicky

Jedná se o stručně zpracovanou maturitní otázku o Velké Británii, která obsahuje základní a všeobecné informace a zajímavosti.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina

7311x

Jídlo - maturitní otázka anglicky

Tento text se zabývá typickými jídly a stravovacími návyky v České republice, Velké Británii a USA. Snaží se jednotlivé kuchyně porovnávat. Nejrozsáhl... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina

7275x

Bydlení - maturitní otázka anglicky

Tato maturitní otázka se věnuje tématu bydlení. Charakterizuje výhody a nevýhody bydlení na venkově. Popisuje jednotlivé místnosti bytu autorových rod... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina

5759x

Práce - maturitní otázka anglicky

Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z anglického jazyka na téma práce. Autorka seznamuje nejen s tím, čím chtěla být, když byla malá, ale také, ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina


5755x

The USA - maturitní otázka anglicky

Maturitní otázka z anglického jazyka seznamuje se reáliemi Spojených států amerických. Nejprve je charakterizuje z hlediska geografie, podnebí a hospo... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina

5053x

Zdravý životní styl, nemoci a lékaři - maturitní otázka anglicky 8/8

Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z angličtiny, která v odrážkách stručně představuje, jak by měl vypadat zdravý životní styl, jaké jsou v souč... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina

4973x

Britská literatura - maturitní otázka anglicky

Maturitní otázka z angličtiny seznamuje s britskou literaturou. Velmi stručně popisuje jednotlivá období od prvních písemných zmínek, přes středověkou... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina


4823x

Svátky ČR - anglicky

Práce velmi stručně shrnuje průběh oslav Vánočních svátků a Velikonoc v ČR. Vánoční oslavy v ČR srovnává s oslavami v USA. V závěru jsou zmíněny oslav... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina

4679x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [75]