Maturitní otázky biologie

Název Goodness Staženo

Maturitní otázky z biologie

Rostliny a prostředí - vodní režim rostlin, osmotické jevy, složení rostlinného těla, minerální výživa, způsob výživy, autotrofie, heterotrofie, růst... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

191x

Obratlovci

Jedná se o rozsáhlý, komplexní a přehledný popis obratlovců, který se věnuje jednotlivým řádům, třídám a jejich zástupcům.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

11x

Obojživelníci, plazi - maturitní otázka 4/6

Tato otázka se uceleným a přehledným způsobem věnuje obecné charakteristice tříd obojživelníků a plazů. Charakterizuje také jednotlivé podtřídy a věnu... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

35x

Maturitní otázky z biologie

Jedná se o vypracovaný soubor maturitních otázek z biologie, které se věnují např. termoregulaci, nervové soustavě člověk, smyslovým orgánům, rozmnožo... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

20x

Maturitní otázky z biologie

Práce obsahuje 50 vypracovaných maturitních otázek z biologie. Rozsah otázky kolísá od 2,5 stran až po desítky stran. Vše je doprovázeno grafickými př... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

457x

Viry, bakterie, sinice - maturitní otázka

Práce se zabývá stavbou, funkcemi a základním rozdělením virů, sinic a nakterií. Práce je psána heslovitou formou
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

42x

Trofická pojiva (tělní tekutiny) - maturitní otázka z biologie

Tato maturitní otázka popisuje tělní tekutiny nejdříve u bezobratlích pak u obratlovců. Rozebírá do podrobna funkci a složení krve, imunitní systém, m... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

9x

Obratlovci - přehledné srovnání v tabulce - maturitní otázka

Jedná se o velmi podrobnou a přehlednou tabulku shrnující rozdíly mezi parybami, rybami, obojživelníky, plazy, ptáky a savci. Velmi podrobně se zabývá... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

24x

Biologie člověka - soubor maturitních otázek

Práce obsahuje 15 vypracovaných otázek z biologie člověka, které se zabývají hormonální, kožní, nervovou, dýchací, rozmnožovací, vylučovací, kosterní ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

51x

Neuron a jeho funkce - maturitní otázka

Jedná se o maturitní otázku z biologie, která formou výpisků popisuje a charakterizuje neuron jako základní jednotku nervové soustavy. Zmíněno je jeho... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

614x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [24]