Maturitní otázky ekonomie

Název Goodness Staženo

Zahájení a ukončení podnikání, vznik a zánik podniku - maturitní otázka

Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z ekonomie, která se věnuje představení základních informací o zahájení a ukončení podnikání, ale také komple... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ekonomie

1069x

Maturitní otázky z ekonomie pro obchodní akademii

Jedná se o podrobně zpracované maturitní otázky z ekonomie pro obchodní akademie.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ekonomie

1003x

Makroekonomie, HDP, hospodářský cyklus, inflace, nezaměstnanost, tripartita - maturitní otázka německy 4/4

Práce se stručně zabývá makroekonomií, HDP, hospodářským cyklem, inflací, nezaměstnaností a tripartitou. V rámci hodnocení národního hospodářství uvád... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ekonomie

990x

Národní hospodářství - maturitní otázka 13/19

Práce uvádí formou výpisků stručné definice národního hospodářství, faktorů, které ho ovlivňují a jeho sektorů. Dále dělí organizace podle vztahu ke s... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ekonomie

872x

Podnikání fyzických osob - maturitní otázka

Jedná se o vypracovanou maturitní otázku, která se věnuje charakteristice a formám podnikání právnických osob. V závěru práce je prostor pro konkrétní... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ekonomie

817x

Marketing - maturitní otázka 10/19

Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z ekonomie, která se věnuje stručnému představení oblasti marketingu se zaměřením na jeho 4 P - produkt, cena... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ekonomie

796x

Dlouhodobý majetek podniku - maturitní otázka 7/19

Jedná se o maturitní otázku z ekonomie, která představuje dlouhodobý majetek podniku z pohledu možností a podmínek jeho pořízení, jak se s majetkem dá... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ekonomie

715x

Ekonomie jako věda, dělení ekonomie, ekonomické systémy, potřeby, statky a služby - maturitní otázka německy 2/4

Práce se stručně zabývá ekonomií jako vědou, dělením ekonomie, ekonomickými systémy, potřebami, statky a službami. Ekonomii definuje a dělí, věnuje se... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ekonomie

699x

Náklady, výnosy a hospodářský majetek - maturitní otázka 12/19

Práce formou stručných výpisků seznamuje se náklady a výnosy, jejich definicemi a dělením dle různých hledisek. Závěr se věnuje výsledkům hospodaření ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ekonomie

645x

Cenné papíry - maturitní otázka

Tato maturitní otázka se věnuje cenným papírům (CP). Nejprve charakterizuje členění CP, poté se věnuje CP na kapitálovém a peněžním trhu. Velmi stručn... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ekonomie

640x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [39]