Maturitní otázky fyzika

Název Goodness Staženo

Mechanika tuhého tělesa - maturitní otázka

Maturitní otázka z fyziky informuje o mechanice tuhého tělesa. Autor se soustřeďuje na vysvětlení samotného názvu tuhé těleso, poté popisuje jeho pohy... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

353x

Mechanika kapalin a plynů - maturitní otázka

Formou stručný hesel pojednává tato maturitní otázka z fyziky o mechanice kapalin a plynů. Práce poskytuje základní přehled o zákonitostech souvisejíc... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

258x

Změny skupenství látek - maturitní otázka

Maturitní otázka poskytuje stručný přehled o změnách skupenství látek. Obsahuje základní informace související s touto problematikou, seznamuje s důle... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

257x

01. Kinematika pohybu hmotného bodu

Tato maturitní otázka se zabývá hmotným bodem a popisem jeho pohybů. Seznamuje s pohybem rovnoměrným, rovnoměrně zrychleným, rovnoměrným pohybem po kr... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

227x

Struktura a vlastnosti kapalin - maturitní otázka

Maturitní otázka z fyziky se zabývá vlastnostmi povrchové vrstvy kapalin, veličinami, jež povrchovou vrstvu charakterizují. Dále probírá důsledky exis... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

214x

Stacionární magnetické pole - maturitní otázka

Práce stručně a přehledně zpracovává problematiku stacionárního magnetického pole. Obsahuje podstatné definice, vzorce a nákresy. Vysvětluje, co je to... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

177x

Základy dynamiky - maturitní otázka

Kusá práce ze základů dynamiky uvádí Newtonovy pohybové zákony a vysvětluje pojmy inerciální a neinerciální vztažné soustavy. Dále charakterizuje někt... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika


170x

Nestacionární magnetické pole - maturitní otázka

Maturitní otázka z fyziky představuje nestacionární magnetické pole. Vysvětluje Faradayův a Lenzův zákon a objasňuje další pojmy, jako jsou indukčnos... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika


148x

02. Dynamika pohybu hmotného bodu

Tato maturitní otázka se zabývá hmotným bodem a zákonitostmi jeho pohybů. Seznamuje se sílou, jako příčinou pohybu, a se třemi Newtonovými pohybovými ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

137x

Elektrostatika - maturitní otázka

Tento text hovorovou formou seznamuje s triviálními základy elektrostatiky. Jediný vzorec v textu ukazuje, jaký je vztah mezi elektrickým nábojem a el... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

123x
1  2  3  4  5  6  7  »