Maturitní otázky fyzika

Název Goodness Staženo

01. Kinematika pohybu hmotného bodu

Tato maturitní otázka se zabývá hmotným bodem a popisem jeho pohybů. Seznamuje s pohybem rovnoměrným, rovnoměrně zrychleným, rovnoměrným pohybem po kr... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

783x

Mechanika tuhého tělesa - maturitní otázka

Maturitní otázka z fyziky informuje o mechanice tuhého tělesa. Autor se soustřeďuje na vysvětlení samotného názvu tuhé těleso, poté popisuje jeho pohy... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

580x

Změny skupenství látek - maturitní otázka

Maturitní otázka poskytuje stručný přehled o změnách skupenství látek. Obsahuje základní informace související s touto problematikou, seznamuje s důle... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

452x

02. Dynamika pohybu hmotného bodu

Tato maturitní otázka se zabývá hmotným bodem a zákonitostmi jeho pohybů. Seznamuje se sílou, jako příčinou pohybu, a se třemi Newtonovými pohybovými ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

438x

Mechanika kapalin a plynů - maturitní otázka

Formou stručný hesel pojednává tato maturitní otázka z fyziky o mechanice kapalin a plynů. Práce poskytuje základní přehled o zákonitostech souvisejíc... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

418x

04. Práce, výkon, energie a zákony zachování

Tato maturitní otázka se zabývá mechaniskou prácí a mechanickou energií, zákonem zachování energie a hybnosti a účiností. V pravém sloupci obsahuje ná... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

398x

Stacionární magnetické pole - maturitní otázka

Práce stručně a přehledně zpracovává problematiku stacionárního magnetického pole. Obsahuje podstatné definice, vzorce a nákresy. Vysvětluje, co je to... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

345x

Struktura a vlastnosti kapalin - maturitní otázka

Maturitní otázka z fyziky se zabývá vlastnostmi povrchové vrstvy kapalin, veličinami, jež povrchovou vrstvu charakterizují. Dále probírá důsledky exis... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

341x

05. Mechanika kapalin a plynů

Tato maturitní otázka se zabývá mechanikou kapalin a plynů. Seznamuje s mimo jiné s hydrostatickým a atmosférickým tlakem, s Pascalovým zákonem a jeho... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

295x

Nestacionární magnetické pole - maturitní otázka

Maturitní otázka z fyziky představuje nestacionární magnetické pole. Vysvětluje Faradayův a Lenzův zákon a objasňuje další pojmy, jako jsou indukčnos... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika


289x
1  2  3  4  5  6  7  »