Seminarky.cz > Maturitní otázky > Umění/hudba

Maturitní otázky umění/hudba

Název Goodness Staženo

Dějiny umění - maturitní otázky

Jedná se o vypracované maturitní otázky z dějiny umění, které postupně představují jednotlivá období. U některých okruhů dochází k jejich propojení (n... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

648x

Barokní umění

Baroko - časové vymezení, dva směry, znaky, periodizace. Architektura - barokní chrámy, barokní zámek, vrcholní architekti. Sochařství - charakteristi... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

46x

Kubismus, fauvismus, expresionismus - maturitní otázka 5/13

Kubismus - charakteristika směru. Kubistická architektura (charakteristika, Josef Gočár, Josef Chochol, E. Králíček, Pavel Janák, Gaudí a jejich tvorb... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

80x

Futurismus, dadaismus, surrealismus - maturitní otázka 6/13

Charakteristika futurismu, jeho východiska, co popíral, co propagoval, základní znaky, zástupci: Umberto Boccioni, Gino Severini, Giacomo Balla, Carlo... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

104x

Gotická architektura - maturitní otázka 7/13

Charakteristika dobové situace - vznik prvních národních států, feudálové, měšťanstvo, papežské schizma, rozkol v církvi a pokusy o její nápravu. Term... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

486x

Gotické malířství - maturitní otázka 8/13

Jak vznikl název gotika, jak se na ni lidé dívali v minulosti. Cíle staveb a zobrazování - vztah k pozemskému a mystice, znaky, náměty, techniky. Popi... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

55x

Románské umění - maturitní otázka 10/13

Zpracovaná maturitní otázka se zaměřením na románské umění z pohledu malířství, sochařství a architektury. Práce je v úvodu psaná spíše formou eseje n... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

40x

Gotické sochařství - maturitní otázka 11/13

Maturitní otázka na téma gotického sochařství, která představuje jeho základní charakteristiku. Práce je zaměřena hlavně na italské prostředí a podrob... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

46x

Klasicismus, romantismus a realismus v Evropě - maturitní otázka 12/13

Jedná se o vypracovnaou maturitní otázku z dějin umění, která obsahuje základní charakteristiky jednotlivých stylů z pohledu aruchtektury, sochařství,... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

119x

Flexotisk vs. hlubotisk

Jedná se o zpracovanou maturitní otázku z tiskových technik. Konkrétně je v práci popsán rozdíl mezi dvěma tiskovými technikami - flexotiskem a hlubot... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

312x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »