Seminarky.cz > Maturitní otázky > Umění/hudba

Maturitní otázky umění/hudba

Název Goodness Staženo

Antická architektura

Kréta. Mykény. Řecko - řádová architektura (dórský, iónský, korintský), řecký chrám, významné budovy. Etruská architektura - materiál. Řím - technika,... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

85x

Architektura a sochařství českého baroka - maturitní otázka

Maturitní otázka se v první části zabývá obdobím baroka v české architektuře. Nejprve uvádí jeho odlišnosti od světového baroka, poté toto období rozd... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

3x

Architektura Egypta a Mezopotámie - maturitní otázka 3/13

Charakteristika vlády faraóna, náboženství. Architektrura - pylony, egyptské sloupy, bazilika, mastaba, stavby pyramid, protodórský sloup. Mezopotámie... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

33x

Barokní umění

Baroko - časové vymezení, dva směry, znaky, periodizace. Architektura - barokní chrámy, barokní zámek, vrcholní architekti. Sochařství - charakteristi... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

46x

Baroko a Rokoko

Maturitní otázka z dějin kultury na téma baroko a rokoko s obrázky děl daných autorů. Maturitní otázka se zabývá barokem a rokokem a popisuje dále soc... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

11x

Česká artificiální hudba 20.století - maturitní otázka

Tato práce obsahuje vypracovanou maturitní otázku z hudební výchovy na téma česká vážná hudba 20. století. Stručně, formou hesel, seznamuje s životem ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

16x

Dějiny umění - Egypt, Mezopotámie

Práce obsahuje stručnou maturitní otázku k dějinám umění doplněnou o malý obrázek na téma Egypt a Mezopotámie. Rozebírá umění v Egyptě a Mezopotámie.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis, Umění/hudba

0x

Dějiny umění - maturitní otázky

Jedná se o vypracované maturitní otázky z dějiny umění, které postupně představují jednotlivá období. U některých okruhů dochází k jejich propojení (n... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

648x

Dějiny umění: Baroko - maturitní otázka 10/20

Maturitní otázka seznamuje s uměním období baroka. Uvádí jeho obecné znaky, podrobněji se rozepisuje o jeho projevech v Evropě, Itálii a na našem územ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

5x

Dějiny umění: České umění mezi válkami - maturitní otázka 18/20

Maturitní otázka se věnuje českému umění mezi světovými válkami. Všímá si projevů v architektuře, sochařství, malířství i v uměleckém řemesle, včetně ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

201x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »