Název Goodness Staženo

Podniková ekonomie - otázky k SZZk

Práce je otázkami ke státnicím z podnikové ekonomie. Vystihuje podstatu podniku a jeho okolí, všímá si finančního řízení podniku, cenných papírů, zisk... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika

265x

Obchodní podnikání - otázky k SZZk

Jedná se o heslovitě zpracované státnicové otázky z obchodního podnikání dle níže uvedeného seznamu témat.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika

49x

Podniková ekonomika - vypracované otázky k SZZk

Text obsahuje detailně vypracované otázky na státní zkoušku z předmětu Podniková ekonomika. Formou souvislého textu a místy heslovitě seznamuje s maje... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika


19x

Obchodní nauka - vypracované otázky k SZZk

Tento text rozsáhle zpracovává 20 okruhů ke SZZK. Text je psán v heslech, místy v souvislých odstavcích. Rozsah jednotlivých otázek je strana a půl a ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Podniková ekonomika

15x

Finanční řízení podniku - otázky ke státní zkoušce 1/2

Otázky ke státní závěrečné zkoušce se zabývají finančním řízením podniku. Jsou souhrnem zápisků z přednášek a informací ze skript. Uvádí specifikaci m... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finance, Podniková ekonomika


6x

Finanční řízení podniku - otázky ke státní zkoušce 2/2

Otázky ke státní závěrečné zkoušce se zabývají finančním řízením podniku. Jsou souhrnem zápisků z přednášek a informací ze skript. Sledují různé aspek... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finance, Podniková ekonomika


3x

Ekonomie a investice - otázky ke SZZk

Otázky ke státním závěrečným zkouškám se věnují problematice ekonomie a finančnictví. Jsou zpracovány na základě zápisků z přednášek a také informací ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finance, Podniková ekonomika

2x

Podniková ekonomie

Práce se zaměřuje na otázky z podnikové ekonomiky. V první části probírá základní informace o podniku, jeho právní formy, založení i zakladatelský roz... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie, Podniková ekonomika

2x

Podniková ekonomie 2

Práce obsahuje podnikovou ekonomii. Ve druhé části se práce zaměřuje na výrobu, investice a financování podniku. Nakonec pojednává o finanční analýze.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie, Podniková ekonomika

1x

Podniková ekonomie 3

Práce pojednává o podnikové ekonomii. Ve třetí části jsou pojednávány o otázkách jako jsou sanace a zánik podniku, cíle podniku a nevýrobní podniky. D... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie, Podniková ekonomika

0x