Referáty antropologie

Název Goodness Staženo

Iniciace v jihoamerické candoblé nago

Práce se zabývá náboženskou iniciací v jihoamerické candomble nago. Autorka nejprve teoreticky vymezuje pojem přechodový rituál. Potom uvádí, co je to... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Antropologie

0x

Antropologie

Práce popisuje téma antropologie. Rozebírá pana Ivo T. Budila, univerzalistický teismus a prvotní jazyk, vliv mimoevropských kultur na vývoj evropskéh... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Antropologie

0x

Posvátný koreworský krokodýl v Hamburském museu národopisu a prehistorie

Práce podrobně seznamuje s geografickou, jazykovou a antropologickou charakteristikou Korewořanů. Poté se věnuje tématickému zaměření jejich výtvarnéh... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Antropologie

2x

Hudba, zpěv a tanec na tradiční slovenské svatbě - slovensky

Tato esej poskytuje komplexní pohled na využití uměleckých prvků, jako je tanec, hudba a zpěv během všech částí slovenské tradiční svatby.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Antropologie, Etnologie, Humanitní cizojazyčné práce

3x

Sociální antropologie - slovensky

Text seznamuje se sociální antropologií a jejími podobory a vývojem. Nejprve seznamuje s antropologií a jejím původem. Poté se již věnuje vývoji sociá... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Antropologie, Filozofie, Sociologie

4x

Otazníky nad vývojem druhu Homo sapiens

Tato práce se věnuje otazníkům nad vývojem druhu Homo sapiens. Zabývá se současnými poznatky o vývoji našeho živočišného druhu a mnohými dosud nezodpo... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Antropologie

5x

Muzea antropologie a etnografie v České republice

Seminární práce je věnována muzeím antropologie a etnografie v České republice. Autor popisuje jednotlivá muzea (Hrdličkovo muzeum člověka, Muzeum dr.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Antropologie, Etnologie

6x

Vzestup evropských států v soutěži o ovládnutí zámořských území po roce 1500

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Antropologie

7x

Vánoce a vánoční zvyky

Charakteristika vánoc a vánočních zvyků, oslava vánoc, dekorace, vše z pohledu kulturní antropologie.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Antropologie


8x

Teorie smíchu ve vědomí středověkého člověka

Práce seznamuje s teoriemi smíchové kultury dvou ruských vědců, Michaila Bachtina a Arona Gureviče ve světle jejich stěžejních děl. Po objasnění zákla... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Antropologie

9x
1  2  3  »