Referáty archeologie

Název Goodness Staženo

Etika výzkumu starých hrobů

Práce se zabývá otázkou, zda má člověk právo rušit klid zemřelých výzkumem archeologických vykopávek. Autor se zamýšlí nad etičností archeologie a ant... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Archeologie

9x

Kaliště - archeologické naleziště

Práce představuje archeologické naleziště u obce Kaliště. Seznamuje s šesti mohylovými pohřebišti. Popisuje dvě eneolitická výšinná sídliště patřící c... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Archeologie

8x

Keltské oppidum Staré Hradisko

Tématem práce je keltské oppidum Staré Hradisko. Autor nejprve popisuje pronikání Keltů do západní a střední Evropy a jejich zakládání opevněných síde... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Archeologie

4x

Megality

Práce se zabývá megality, uvádí informace vztahující se k jejich původu, důvodům jejich stavby či k dataci nejstarších nálezů. Krátce představuje hlav... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Archeologie

217x

Modely vozů a jejich symbolika

Stručná vysokoškolská seminární práce zabývající se vývojem a charakteristikou kultovních vozíků z evropského prostředí. Práce popisuje vývoj modelů t... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Archeologie

63x

Nejstarší osídlení na Krnovsku

Práce pojednává o nejstarším osídlení na Krnovsku. Popisuje přírodní a klimatické podmínky za starší doby kamenné popisující nejstarší stopy člověka, ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Archeologie

7x

Osídlení jeskyní v době bronzové na Moravě

Práce pojednává o osídlení jeskyní v době bronzové na Moravě. Nejdříve uvádí definice jeskyně, poté popisuje vývoj klimatu ve starší a střední době br... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Archeologie

2x

Pravěk Táborska

Referát do kurzu dějin pravěku seznamuje s nejstaršími kulturami na území dnešního města Tábora v jižních Čechách a jeho okolí. Po charakteristice obl... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Archeologie

1x

Pravěké nálezy z okolí Kunětic a Kunětické hory

Práce se velmi stručně zabývá pravěkými nálezy z oblasti Kunětic a Kunětické hory. Pojednává o nejstarších nálezech a nejvýznamnějších nálezech z obdo... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Archeologie

174x

Sellnerovo hradiště

Seminární práce přináší ilustrovaný popis lokality Sellnerova hradiště ve Středočeském kraji z hlediska archeologie a zprávu z vlastního výzkumu v tét... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Archeologie

8x
1  2  »