Referáty biologie

Název Goodness Staženo

Charakteristika chovu morčete domácího

Práce obsahuje podrobné vysvětlení původu a charakteristiku plemen morčete domácího, dobře poslouží jako názorná chovatelská pomůcka.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

0x

Exponáty botanické zahrady v Praze Na Slupi

Práce přináší fotografie exponátů botanické zahrady v Praze Na Slupi doplněné popisky názvů. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

0x

Rozmnožování pavouků

Seminární práce nejprve podrobně popisuje obecný průběh námluv a páření pavouků. Poté se zabývá tímto procesem a jeho specifiky u vybraných druhů od s... (detail)

Typ školy: ZŠ

Kategorie: Biologie

0x

Nohy vodních ptáků

Seminární práce na téma nohy vodních ptáků je popis dolních končetin jednotlivých ptačích druhů.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

0x

Pedosféra

Práce obsahuje referát na půdní obal země ve formě prezentace, která popisuje všechny základní termíny nutné k danému tématu. Popisuje i půdní druhy a... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

0x

Vnitřní soustavy a evoluce ptáků

Práce obsahuje referát na téma vnitřní soustavy a evoluce ptáků ve formě prezentace. Vnitřní soustavy jsou doplněny o obrázky o rozsahu cca 2 stran. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

0x

Ptáci chovaní doma

Referát na téma ptáci chovaní doma nejprve stručně charakterizuje základní znalosti o třídě ptáci, dále už popisuje zástupce z čeledi papoušků a pěvců... (detail)

Typ školy: ZŠ

Kategorie: Biologie

0x

Mutualismus

Krátký referát pojednává o mutualistických vztazích mezi organismy. Uvádí několik typických či zajímavých příkladů.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

0x

Bobovité rostliny

Práce ve formě prezentace se zaměřuje na bobovité rostliny. Popisuje nejen luštěniny, ale i planě rostoucí druhy jako jsou akát trnovník nebo jetel lu... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

0x

Progerie

Tato seminární práce je o progerii, neboli Hutchinson-Gilford syndromu, její historii, projevy, příznaky, symptomy a jak ta nemoc vůbec vzniká. V prác... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

0x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [19]