Referáty demografie

Název Goodness Staženo

Latinská Amerika

V této práci je popsán boj několika latinskoamerických zemí o zařazení se mezi elitu. Je charakterizována jejich ekonomická a politická stabilita (i k... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Demografie

155x

Základy demografie

Práce obsahuje tři řešené úlohy z demografie, vztažené k okresu Jablonec nad Nisou. Podrobně ukazují strukturu, a složení obyvatelstva tohoto okresu a... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Demografie

27x

Okres Liberec - obyvatelstvo

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Demografie

37x

Charakteristika populačního vývoje České republiky v roce 1998

Cílem této práce je podat charakteristiku populačního vývoje České republiky v roce 1998. Přes úvod o stavu obyvatelstva v České republice se dostanem... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Demografie

18x

Nejčastější jména dětí narozených v lednu 1999

Práce se zabývá nejoblíbenějšími jmény pro děti v roce 1999. V úvodu autor obecně shrnuje nejčastější jména v ČR. Dále zkoumá rozdíly v oblíbenosti jm... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Statistika, Demografie

15x

Demografie ČR a její historický vývoj

Tento text se zabývá historickým vývojem demografie ČR. Popisuje prostý vývoj počtu obyvatel v rámci jednotlivých krajů. Věnuje se trendům a vývoji de... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Demografie

269x

Demografická charakteristika okresu Třebíč

Práce představuje okres Třebíč z pohledu jeho polohy nebo počtu obyvatel, který je zachycen v celkovém vývoji a struktury obyvatelstva podle znaků bio... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Demografie

37x

Vývoj úmrtnosti muži v Československu - slovensky

Jedná se o zpracování krátké demografické studie, která byla vytvořena pro potřeby semináře z historické statistiky a je zaměřena na vývoj v míře úmrt... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Demografie, Humanitní cizojazyčné práce

11x

Vývoj územní koncentrace obyvatelstva ČR

Práce pomocí tabulek a informací ze statistického úřadu představuje vývoj územní koncentrace na našem území od druhé poloviny 19. století po poslední ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Demografie

33x

Demografická analýza hlavního města Prahy

Tato práce je demografickou analýzou hlavního města Prahy za použití dat z roku 2001. Uvedeny jsou všechny relevantní demografické ukazatele včetně po... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Demografie

36x
1  2  3  4  5  »