Referáty ekologie

Název Goodness Staženo

Základy ekologie

Práce se zabývá základními tématy z ekologie. Úvodní část obsahuje definice, dělení a vysvětlení stěžejních pojmů. Následující kapitoly jsou zaměřeny ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie

0x

Záchranný program rorýse obecného

Práce se zabývá problematikou ochrany rorýse obecného, který je v ČR zařazen mezi druhy zvlášť chráněné v kategorii ohrožený druh. V první části práce... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie

0x

Hodnocení stavu a péče o maloplošné chráněné území: Národní přírodní rezervace Kněhyně-Čertův mlýn

Seminární práce charakterizuje území Národní přírodní rezervace Kněhyně-Čertův mlýn a hodnotí současný stav oblasti a péče o ni. Nejprve jsou uvedeny ... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Ekologie, Geografie

0x

Obojživelníci ve Štěrbově rybníce

Seminární práce mapuje výskyt obojživelníků v lokalitě Štěrbova rybníka. Nejprve je podán popis dané oblasti zaměřený na vegetaci a přiblížena anatomi... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Biologie, Ekologie

0x

Vliv činnosti člověka na území Prokopského a Dalejského údolí

Závěrečná seminární práce se zabývá územím Prokopského a Dalejského údolí, a to konkrétně vlivem člověka na přetváření zdejší krajiny, ať už se jedná ... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Biologie, Ekologie

0x

Státní systém ochrany přírody a krajiny v České republice a Rakousku

Práce komplexním způsobem zachycuje systém státní ochrany přírody a krajiny v České republice a Rakousku a provádí jejich srovnání. Pokrývá historii a... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Ekologie, Geografie

1x

Problematika odpadů v obci Maletín

Seminární práce upozorňuje na některé černé skládky v obci Maletín a jeho spravovaných územích a popisuje způsob, jak obec se skládkami a z odpadem ob... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie

1x

Charakteristika Opárenského údolí a jeho vegetace

Práce, která přináší komplexní charakteristiku Opárenského údolí se zaměřením na jeho vegetaci, nejprve představuje metodiku mapování území a shrnuje ... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Biologie, Ekologie

1x

Hodslavice: krajinná struktura a vymezení typů vegetace

Cílem práce je vymezit na území obce Hodslavice potenciální a aktuální typy vegetace. Naplnění vlastního cíle předchází rozsáhlé seznámení s fyzicko-g... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Biologie, Ekologie, Geografie

1x

Studie funkce dřevinné vegetace v oblasti NPR Pulčín - Hradisko

Seminární práce do předmětu Environmentální funkce dřevinné vegetace seznamuje ve své první části s územím NPR Pulčín - Hradisko a jeho přírodními pod... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Biologie, Ekologie

1x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [11]