Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Ekonomické obory

Referáty ekonomické obory

Bytová politika (25) Cenová politika (17) Cestovní ruch - lokality (75) Cestovní ruch - teorie (42) Časový management (16) Ekonomická teorie (95) Ekonomické - ostatní (61) Ekonomické cizojazyčné práce (253) Ekonomie (171) Evropská unie (199) Globalizace (32) Hospodářská politika (103) Inovační management (33) Korespondence (43) Logistika (81) Management (296) Marketing (239) Marketingový mix (57) Marketingový výzkum (73) Monetární politika (17) Obchodní jednání (48) Osobnost managera (54) Podnikatelský záměr (191) Podniková ekonomika (298) Propagace (73) Public relations (30) Regionální ekonomika (104) Řízení lidských zdrojů (325) Služby (31) Spotřebitelské chování (29) Strategický management (123) Světová ekonomika (123) Veřejná ekonomika (120) Výrobek (109)
Název Goodness Staženo

Bytová politika – stav, problémy, cíle

Jedná se o velmi podrobný popis situace v oblasti bytové výstavby a starší zástavby s ohledem na vývoj v České republice po r. 1989. Práce se nejdříve... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Bytová politika

428x

John Maynard Keynes - jeho život a teorie

Tato práce seznamuje s životem a učením Johna Maynarda Keynese, významného ekonoma 20. století. Nejdříve uvádí základní životopisná data, poté již pop... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Ekonomie

260x

Ekonomika podnikání

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

43x

Učení Adama Smithe a Davida Ricarda

Seminární práce na téma dvou ekonomů, Adama Smithe a Davida Ricarda, kteří se podíleli na vymezení vědního oboru ekonomie. V první části je stanovena ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

192x

Management a ekonomie podniku

Charakteristika podnikání - podnikání podle živnostenského zákona a obchodního zákoníku, obchodní společnosti. Daňová soustava - druhy daní, daň z pří... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

96x

Obchodní společnosti - anglicky

Práce zahrnuje business companies, popis některých funkcí, způsob tvorby společnosti od myšlenky po chod společnosti.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Podniková ekonomika, Ekonomické cizojazyčné práce

175x

Inovace v procesech strategického řízení

Poměrně rozsáhlá práce na téma inovací v procesech řízení. Práce popisuje jejich základní charakteristiku, ale také možnosti, které tato strategie při... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

127x

Karel Engliš a jeho přínos pro české a světové myšlení

Práce se zebrubně věnuje charakteristicce jednoho z nejvýznamějších ekonomů 20. století - Karlu englišoi. Mimi základních životopisných dat jsou součá... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

80x

Kapitalismus nové civilizace - úvaha

Práce se věnuje otázkám nové podnikatelské etice a tzv. zelenému kapitalismu, jejich vývojem a významem v minulosti i současnosti. Text vychází hlavně... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie

26x

Příčiny a následky deficitu zahraničního obchodu České republiky

Seminární práce pojednává o problematice deficitu zahraničního obchodu České republiky. V první části jsou popsány příčiny deficitu a vliv zahraničníc... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie

44x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [306]