Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Ekonomické obory

Referáty ekonomické obory

Bytová politika (25) Cenová politika (17) Cestovní ruch - lokality (75) Cestovní ruch - teorie (42) Časový management (16) Ekonomická teorie (93) Ekonomické - ostatní (60) Ekonomické cizojazyčné práce (253) Ekonomie (171) Evropská unie (198) Globalizace (32) Hospodářská politika (103) Inovační management (33) Korespondence (43) Logistika (81) Management (293) Marketing (238) Marketingový mix (57) Marketingový výzkum (73) Monetární politika (17) Obchodní jednání (48) Osobnost managera (54) Podnikatelský záměr (191) Podniková ekonomika (298) Propagace (73) Public relations (30) Regionální ekonomika (104) Řízení lidských zdrojů (325) Služby (31) Spotřebitelské chování (28) Strategický management (123) Světová ekonomika (123) Veřejná ekonomika (120) Výrobek (109)
Název Goodness Staženo

Znalecký posudek pro potřeby insolvenčního řízení úpadce

Práce představuje znalecký posudek pro potřeby insolvenčního řízení úpadce. Jedná se o posouzení rozdílů mezi dokumentací DSP zpracovanou společností ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Bytová politika

0x

Právní formy organizace

Seminární práce shrnuje současnou právní úpravu obchodních společností a následně pojednává o změnách, které s sebou od roku 2014 přinese zákon o obch... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo, Ekonomická teorie

0x

Výrobek firmy OLMA, a. s.

Seminární práce do předmětu Ekonomie a management nejprve seznamuje s historií a činnosti společnosti OLMA, a. s., a poté se zabývá jejím vybraným pro... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Ekonomie

0x

Why are some countries richer than others?

Práce pojednává anglicky o tom proč jsou nějaké země bohatší než jiné. Vysvětluje jak závisí na různých faktorech. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

0x

Životní cyklus výrobku a jeho sledování

Práce popisuje životní cyklus výrobku a jeho fáze, sledování cyklu nebo analýzu cyklu.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

0x

WTO - Světová obchodní organizace

Seminární práce na téma světová obchodní organizace rozebírá hlavní informace o WTO od jeho prvotního vývoje až po současnost. ... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Ekonomická teorie


0x

Ekonomická vzdálenost

Seminární práce se zabývá rolí hospodářské vzdálenosti a jejím vlivem na ekonomický rozvoj, životní úroveň obyvatel a lokalizaci průmyslových aktivit.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie, Světová ekonomika, Geografie

0x

Argentinská měnová krize

Seminární práce věnovaná měnové krizi v Argentině se ve své první části zabývá finančními krizemi v obecné rovině. Podává jejich vymezení a popisuje z... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie, Světová ekonomika

0x

Nezaměstnanost v České republice

Seminární práce z předmětu Matematika v ekonomii v teoretické části popisuje příčiny, důsledky, typy nebo způsoby snižování nezaměstnanosti a podává p... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie

0x

Cenová diskriminace 3. stupně

Stručně vysvětlená cenová diskriminace s jednoduchým příkladem v angličtině. Esej odevzdaná na univerzitě ve Velké Británii. Ohodnoceno 85%.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie

0x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [306]