Referáty hudba moderní

Název Goodness Staženo

Vývoj a základní členění populární hudby

Tato práce podrobně charakterizuje jednotlivé popové proudy, věnuje se jejich podruhům a vyjmenovává jejich zástupce. Velmi citlivě zachycuje hudební ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hudba moderní

104x

Techno hudba: psychologický rozbor - anglicky

Práce krátce charakterizuje techno hudbu a prostřednictvím konceptu nevědomí nahlíží na způsob, jakým působí na člověka.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Hudba moderní


96x

Populární hudba v Československu v letech 1918-1945

Seminární práce se zabývá vývojem populární hudby v Československu v letech 1918-1945. Popisuje rozvoj organizačního a technického zázemí českoslovens... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hudba moderní, Dějiny umění

9x

Vývoj jazzových stylů

Obsahem práce je sumarizace vývoje jazzových stylů se zaměřením na jejich nejvýznamnější znaky, milníky, osobnosti a také na důležité pojmy s jazzem s... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hudba moderní

9x

Populární hudba v Československu v letech 1918-1945

Práce osvětluje vývoj populární hudby v Československu od vzniku samostatného státu do konce druhé světové války. Pojímá celé spektrum populární hudby... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hudba moderní

6x

Historie trubky

Práce se věnuje převážně historii trubky, ale pojednává rovněž o jejím ladění a některých jejích moderních typech. Dějiny trubky jsou sledovány od do... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Hudba moderní, Hudba vážná

6x

Hudba jako součást souvislosti světa - esej

Prací, pojednávající o fenoménu hudby, se prolínají dva motivy: jednak pokus začlenit hudbu a její vnímání do kontextu technologických možností modern... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hudba moderní

5x

Trubka: součásti, výroba, hra

Práce ve své první části probírá funkci a parametry nátrubků a typy dusítek. Poté se věnuje výrobě jednotlivých součástí trubek a jejich sestavení a p... (detail)

Typ školy: Konzervatoř

Kategorie: Hudba moderní, Hudba vážná


3x

Kulturně-společenské pozadí rock'n'rollu v Americe

Práce obsahuje seminární práci, která se zaobírá tématem rock'n'rollu v Americkém prostředí. Zaměřuje se na kulturně-společenské aspekty. Seznamuje s ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hudba moderní

0x