Referáty komunikace

Název Goodness Staženo

Řeč, víc než prostředek komunikace

Práce se věnuje heslovité charakteristice jedné ze základních schopností člověka - řeci. Text rozebírá, co je to intonace, mimika a gestikulace. Řeč j... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Komunikace, Psychologie

1896x

Média a jejich vliv na společnost

Práce se zabývá mediální komunikací a působením médií na společnost i jedince. Charakterizuje vliv i účinek médií, více se rozepisuje o jejich dopadec... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Komunikace, Sociologie

969x

Obchodní angličtina: nabídka - anglicky

Práce se zabývá nejčastěji používanými slovíčky a frázemi, které lze použít při nabízení produktů. Najdeme zde, co by nabídka měla zahrnovat, druhy na... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Komunikace, Obchodní jednání, Ekonomické cizojazyčné práce

843x

Pozvánka na podnikovou akci - německy

Jedná se o vytvořený vzor pozvánky na obchodní akci, psaný německy.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Komunikace, Korespondence, Ekonomické cizojazyčné práce

834x

Vliv médií na psychiku člověka, zejména dětí

Seminární práce pojednává o vlivu médií na psychiku člověka, zejména dětí. V úvodní části autor odpovídá na otázky, v čem je masová komunikace charakt... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Komunikace, Psychologie, Sociologie

816x

Komunikace

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Komunikace

735x

Anglická obchodní korespondence - fráze anglicky a česky

Práce je přehledem frází z obchodní angličtiny vypracovaná systémem českých vět a jejich anglického překladu.
Obsah:
1. Poptávka - Inquiry... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Komunikace, Korespondence, Ekonomické cizojazyčné práce

694x

Historie e-mailu

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Komunikace, Internet

649x

Asertivita

Seminární práce pro předmět Psychologie a komunikace vymezuje asertivitu a odlišuje ji od agresivity a pasivity. Charakterizuje rovněž druhy manipulac... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Komunikace, Psychologie


509x

Management komunikace

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Komunikace

495x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [14]