Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Humanitní vědy > Nauky o českém jazyce

Referáty nauky o českém jazyce

Název Goodness Staženo

Slovo

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o českém jazyce

411x

Filmařský slang

Práce se zabývá filmařským slangem. Nejdříve autor vysvětluje samotný pojem slang a vybírá některá slova z filmařského slangu, u nichž uvádí význam a ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o českém jazyce

390x

Fonetika a fonologie

Tématem krátké seminární práce je fonetika a fonologie. V úvodní části autorka vymezuje rozdíl mezi těmito vědami, poté se zabývá intonací a v závěru ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o českém jazyce

265x

Ontogenetický vývoj jazyka

Tato práce se zabývá vývojem řeči v závislosti na vývojových etapách lidského života (pouze do období ukončeného vývoje řeči – přibližně mezi rokem ži... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o českém jazyce

193x

Jan Mukařovský a český strukturalismus

Práce se zaměřuje na významného českého strukturalistu Jana Mukařovského. Opírá se přitom o Mukařovského výbor Studie z estetiky, díky němuž proniká d... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o českém jazyce

176x

Jazyková stránka divadelní hry Zahradní slavnost od Václava Havla

Krátká práce se zaměřuje na jazykovou stránku divadelní hry Zahradní slavnost od Václava Havla. Upozorňuje na význam jazyka v tomto díle, jeho zvláštn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Divadlo, Nauky o českém jazyce

139x

Gramatická chyba v reklamě

Práce je krátkou kritikou gramatických chyb v běžném životě, zde zachycené na pivních táccích společnosti Ostravar.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Propagace, Nauky o českém jazyce

126x

Otázky Václava Moravce - analýza pořadu ze dne 18.11.2007

Jedná se o komplexní analýzu diskuzního pořadu Otázky Václava Moravce ze dne 18.11.2007. Hodnocen je nejen samotný pořad, ale i modátora a jeho hostů.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o českém jazyce

122x

Fonetická transkripce

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o českém jazyce

87x

Komunikace u dětí v prenatálním a novorozeneckém období

Seminární práce se zabývá komunikací u nenarozených dětí a novorozenců. Popisuje různé druhy komunikace a uvádí příklady. Součástí jsou popisy výzkumů... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o českém jazyce

62x
1  2  3  4  »