Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Humanitní vědy > Nauky o českém jazyce

Referáty nauky o českém jazyce

Název Goodness Staženo

Dumas, Poe, Gogol , Dickens

Práce rozebírá díla několika autorů. Tři mušketýři a Hrabě Monte-Christo od Alexandra Dumase. Edgar Allan Poe díla Havran, Jáma a kyvadlo a další. Ni... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura, Nauky o českém jazyce, Čeština, Literatura

0x

Recenze, anotace a jazykové rozbory do bohemistiky

Seminární práce kompletuje texty vytvořené do hodin bohemistiky. Obsahuje xeroxovou reprodukci knihy Komplexní jazykové rozbory od Marie Čechové a pře... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o českém jazyce, Žurnalistika a mediální vědy

1x

Podoby českého jazyka

Tento text představuje podoby českého jazyka. Stručně popisuje formy spisovné a obecné češtiny, včetně územního rozlišení a celonárodní úlohy. Věnuje ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o českém jazyce

2x

Grafologie, psychologie psaní - německy

Práce zabývající se otázkou, co to je grafologie? Práce se také věnuje jak je grafologie členěna, jak je posuzována a rozebírána, a na závěr práce je ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o českém jazyce, Humanitní cizojazyčné práce

3x

Práce s odbornými zdroji

Práce seznamuje se správným způsobem užívání bibliografických citací. Popisuje jejich povinné i nepovinné údaje a také představuje metody, kterými lze... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o českém jazyce

3x

Stylistika: Rozbor publicistického textu

Práce se zabývá analýzou a rozborem textu, který pochází z webu idnes.cz. Jedná se o článek vydaný již v roce 2011, ale je zajímavý především použitím... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o českém jazyce

4x

Gramatické modely

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o českém jazyce

5x

Specifický vliv otcovské a mateřské mluvy v počátcích řečového vývoje

Následující studijní text si klade za cíl seznámit čtenáře s počátečními, především ranými vývojovými etapami řečového vývoje. Vybrané teoretické př... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Sociologie, Nauky o českém jazyce

5x

O pojmenováni barev a jejich využití v současné češtině

Práce popisuje, jakými způsoby lze z hlediska lingvistiky pojmenovávat barvy. Částečně se opírá o článek Josefa Štěpána, který vysvětluje, jak lingvis... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o českém jazyce

7x

Porucha plynulosti řeči

Práce pojednávající o jedné z poruch plynulosti řeči, koktavosti, popisuje nejdříve mluvní orgány a poté vymezuje obecný termín koktavost. Autor hledá... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Komunikace, Nauky o českém jazyce

7x
1  2  3  4  »