Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Přírodní vědy

Referáty přírodní vědy

Biochemie a biofyzika (6) Biologie (90) Ekologie (107) Fyzika (41) Genetika (5) Geografie (146) Geologie (38) Chemie (45) Medicína (208) Metalurgie (6) Meteorologie (10) Mikrobiologie (17) Ošetřovatelství (56) Přírodní - ostatní (8) Přírodní vědy - cizojazyčné práce (35) Veterinární medicína (2) Vodní hospodářství (19) Zemědělství (51)
Název Goodness Staženo

Praktická akustika

Práce charakterizuje vlnění, veličiny zvukového pole, vlnovou rovnici pro rychlostní potenciál, zvukové pole rovinných vln a zvukové pole kulových vln... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Fyzika

115x

Stromy a jiné dřeviny

V této seminární práci jsou podrobně popsány nejdůležitější druhy stromů, s jejichž dřevem se můžeme v dílenských praktikách dostat do styku. U každéh... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Biologie

48x

Protokoly z molekulární biologie

Jedná se o vypracované protokoly z molekulární biologie (Ostravská Univerzita) včetně grafů a kontrolních otázek. Každé z témat se skládá z teoretické... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Biologie

13x

Vývoj člověka

Tato práce velmi podrobně popisuje vývoj lidského těla od početí až po smrt. Věnuje se důležitým faktorům, které jednotlivé fáze ovlivňují. Velký důra... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Biologie

72x

Hmyz (Insecta) - laboratorní práce

Tento text velmi podrobně souvislým textem doprovázeným schématy seznamuje s kmenem hmyzu. Nejprve seznamuje s kmenem jako takovým a jeho vztahem ke č... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Biologie

14x

Přídatné látky v potravinách

Seminární práce se zabývá přídatnými látkami v potravinách, především se zaměřením na masné výrobky. V teoretické části jsou zpracovány základní infor... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Biologie, Chemie, Medicína

20x

Ekologické aspekty výstavby dálnice D47 v úseku Bílovec - Ostrava, Rudná

Práce shrnuje informace o výstavbě dálnice D47. Uvádí zdůvodnění stavby a její umístění, i základní údaje o stavbě. Zabývá se prevencí, eliminací, min... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie

27x

Skleníkový efekt. Haag 2000. Párové hodnoty trvale udržitelného způsobu života Josefa Vavrouška

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie

23x

Posudek o nakládání s odpady v Mlékárně Velkém Meziřící, spol. s r. o.

Semestrální práce z předmětu "Expertní inženýrství" na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně. Úkolem práce bylo vypracovat jako technický ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie

19x

Nakládání s odpady ve městě Valašské Meziříčí - skládka TKO

Semestrální práce do předmětu chemické a fyzikální procesy zpracování odpadů vyučovaném na Mendlově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně s cílem se... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie

61x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [80]