Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Přírodní vědy

Referáty přírodní vědy

Biochemie a biofyzika (6) Biologie (90) Ekologie (107) Fyzika (41) Genetika (5) Geografie (146) Geologie (38) Chemie (43) Medicína (208) Metalurgie (6) Meteorologie (10) Mikrobiologie (17) Ošetřovatelství (55) Přírodní - ostatní (8) Přírodní vědy - cizojazyčné práce (35) Veterinární medicína (2) Vodní hospodářství (19) Zemědělství (51)
Název Goodness Staženo

20. století - španělsky

Situace ve 20. století - svět (války a společenské změny, vynálezy, umělecká hnutí, emancipace), Španělsko (Riverova diktatura, Druhá Španělská republ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geografie, Humanitní cizojazyčné práce

32x

4. Řasy, lišejníky, mechorosty, kapraďorosty, nahosemenné rostliny

Práce se zabývá charakteristikou, rozmnožováním, systematikou řas, lišejníků, mechorostů, kapraďorostů a nahosemenných rostlin, jejich nižších i vyšší... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

1x

Abiotické faktory

Stručná práce nabízí přehled abiotických faktorů ovlivňující život na Zemi a objasňuje jejich vliv na živočichy i rostliny. Připojuje i charakteristik... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie


3x

Adaptace a abaptace

Práce se zabývá tématem adaptace a abaptace. Kapitola adaptace vysvětluje tento pojem, dále podává výčet různých druhů adaptace a její konkrétní způso... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie


38x

Agenda 21

Práce se zabývá dokumentem Agendy 21. století a navazující strategie Místních Agend 21. Nejprve nastiňuje vývoj politiky životního prostředí do roku 1... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie

21x

Agrární politika ČR

Práce se zabývá úlohou a stavem současného zemědělství v ČR. Toto odvětví je spjato s celou řadou dotačních programů především z fondů EU, proto jsou ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hospodářská politika, Zemědělství

39x

Agroklimatická charakteristika území obce Sedlec, Netolický potok

Práce přináší agroklimatickou charakteristiku zpracovanou pro území obce Sedlec s využitím údajů ze stanice České Budějovice. Po zeměpisné lokalizaci ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geografie, Meteorologie, Zemědělství

65x

Agrotechnicke lhůty - tabulky

Práce obsahuje dvě tabulky, které představují seznam agrotechnických lhůt plodin pěstovaných v ČR. Jsou zde rovněž uvedeny návrhy osevních postupů.detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zemědělství

608x

Akutní a chronická pyelonefritida

Práce se skládá ze dvou částí. V první se autor věnuje akutní pyelonefritidě, jejím projevům, diagnostice a léčbě. Druhá část pak pojednává o chronick... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína, Ošetřovatelství

40x

Alergie

Práce popisuje, co je to alergie, jak a z jakých příčin vzniká a ukazuje, co všechno se může stát alergeny. Další část se věnuje různým projevům alerg... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína

75x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [79]