Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Přírodní vědy

Referáty přírodní vědy

Biochemie a biofyzika (6) Biologie (80) Ekologie (106) Fyzika (38) Genetika (5) Geografie (146) Geologie (38) Chemie (40) Medicína (206) Metalurgie (6) Meteorologie (9) Mikrobiologie (17) Ošetřovatelství (55) Přírodní - ostatní (7) Přírodní vědy - cizojazyčné práce (35) Veterinární medicína (2) Vodní hospodářství (19) Zemědělství (40)
Název Goodness Staženo

Laser - německy

Tato práce představuje cvičení z německého jazyka. Zabývá se popisem laseru. Jednoduše vysvětluje nejen jeho funkce, ale také jak pracuje a vzniká las... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Fyzika, Přírodní vědy - cizojazyčné práce

0x

Hallův jev

Práce detailně rozebírá tzv. Hallův jev: proces generace Hallova elektrického pole v polovodiči za současného působení vnějšího elektrického i magneti... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika, Fyzika

0x

Čeleď Cactaceae se zaměřením na rod Rebutia

Cílem práce bylo za pomoci pravidelného měření a pravidelné fotografické dokumentace zjistit, jaký soubor podmínek je pro zdárnou kultivaci zástupců r... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Biologie

0x

Obojživelníci ve Štěrbově rybníce

Seminární práce mapuje výskyt obojživelníků v lokalitě Štěrbova rybníka. Nejprve je podán popis dané oblasti zaměřený na vegetaci a přiblížena anatomi... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Biologie, Ekologie

0x

Vliv činnosti člověka na území Prokopského a Dalejského údolí

Závěrečná seminární práce se zabývá územím Prokopského a Dalejského údolí, a to konkrétně vlivem člověka na přetváření zdejší krajiny, ať už se jedná ... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Biologie, Ekologie

0x

Hodslavice: krajinná struktura a vymezení typů vegetace

Cílem práce je vymezit na území obce Hodslavice potenciální a aktuální typy vegetace. Naplnění vlastního cíle předchází rozsáhlé seznámení s fyzicko-g... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Biologie, Ekologie, Geografie

0x

Zdravotní rizika při trávení dovolené u moře: žahavci - slovensky

Slovensky psaná seminární práce z předmětu Zdravotné riziká v turizme se věnuje zdravotním rizikům, která při trávení dovolené u moře mohou způsobit m... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Biologie, Cestovní ruch - teorie


0x

Biologie dítěte

Práce je zaměřena na biologie dítěte, konkrétně na neurózy. Práce rozebírá vznik neuróz, deprese, nutkavé chování a hysterie. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Biologie

0x

Základy ekologie

Práce se zabývá základními tématy z ekologie. Úvodní část obsahuje definice, dělení a vysvětlení stěžejních pojmů. Následující kapitoly jsou zaměřeny ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie

0x

Záchranný program rorýse obecného

Práce se zabývá problematikou ochrany rorýse obecného, který je v ČR zařazen mezi druhy zvlášť chráněné v kategorii ohrožený druh. V první části práce... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie

0x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [77]