Referáty public relations

Název Goodness Staženo

Public relations - jedna z funkcí managementu

Práce se zabývá vztahem public relations a reklamy. Nejdříve vymezuje pojem PR, uvádí některé zásadní rozdíly mezi reklamou a PR. Dále popisuje PR jak... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Public relations

793x

Význam rétoriky a umění přesvědčivě komunikovat a vystupovat v profesním životě manažera

Krátká seminární práce na téma potřeby rétoriky a komukativních schopností v obchodním prostředí. Práce je velmi krátká a popisuje, jakým způsobem by ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Public relations

434x

Public relations - poznatky z kurzu

Práce obsahuje stručné shrnutí informací z oblasti public relatinos, které autor získal na týdenním kurzu. Informuje nejen o základních funkcích PR, a... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Public relations

405x

Public relations - začlenění do firemní strategie

Seminární práce se zabývá public relations. Uvádí definici a fakta, která odlišují PR od reklamy. Vyjmenovává hlavní fáze PR, které jsou nutné k začle... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Public relations

298x

Pravidla pro komunikaci s médii

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Public relations

211x

Rolls-Royce Making science sexier

Referát do předmětu Podnikatelská etika pojednává prostřednictvím prezentace o činnosti společnosti Rolls-Royce na poli etiky firem. Představuje heslo... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Public relations

182x

Krizová komunikace a její vliv na image organizace

Seminární práce je zaměřená na práci s veřejností prostřednictvím krizové komunikace a na její dopad na image firmy. Jedná se o kompilační práci sesta... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Public relations


172x

Hodnocení supermarketu Billa

Jedná se o hodnocení zákazníka na supermarket Billa z pohledu umístěný prodejny, jejího sortimentu, úrovně služeb a dalších hodnotících hledisek.
detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Public relations

169x

Role public relations v komunikačním mixu organizací

Krátká práce pojednává o významu public relations v komunikačním mixu organizací. Nejdříve jsou vysvětleny oba pojmy z názvu práce a poté je objasněno... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Public relations


157x

Vztah PR a reklamy

Práce zabývající se povrchně vztahem public relations a reklamy. Spíše vyjmenovává nástroje PR, mezi něž zahrnuje publikace, akce projevy, služby veře... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Public relations

153x
1  2  3  »