Referáty public relations

Název Goodness Staženo

Public relations - jedna z funkcí managementu

Práce se zabývá vztahem public relations a reklamy. Nejdříve vymezuje pojem PR, uvádí některé zásadní rozdíly mezi reklamou a PR. Dále popisuje PR jak... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Public relations

686x

Význam rétoriky a umění přesvědčivě komunikovat a vystupovat v profesním životě manažera

Krátká seminární práce na téma potřeby rétoriky a komukativních schopností v obchodním prostředí. Práce je velmi krátká a popisuje, jakým způsobem by ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Public relations

389x

Public relations - poznatky z kurzu

Práce obsahuje stručné shrnutí informací z oblasti public relatinos, které autor získal na týdenním kurzu. Informuje nejen o základních funkcích PR, a... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Public relations

354x

Public relations - začlenění do firemní strategie

Seminární práce se zabývá public relations. Uvádí definici a fakta, která odlišují PR od reklamy. Vyjmenovává hlavní fáze PR, které jsou nutné k začle... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Public relations

241x

Pravidla pro komunikaci s médii

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Public relations

210x

Vztah PR a reklamy

Práce zabývající se povrchně vztahem public relations a reklamy. Spíše vyjmenovává nástroje PR, mezi něž zahrnuje publikace, akce projevy, služby veře... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Public relations

150x

Hodnocení supermarketu Billa

Jedná se o hodnocení zákazníka na supermarket Billa z pohledu umístěný prodejny, jejího sortimentu, úrovně služeb a dalších hodnotících hledisek.
detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Public relations

133x

Rolls-Royce Making science sexier

Referát do předmětu Podnikatelská etika pojednává prostřednictvím prezentace o činnosti společnosti Rolls-Royce na poli etiky firem. Představuje heslo... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Public relations

131x

Public relations (PR) - teorie

Tento text seznamuje se historií, nástroji a fungováním PR. Popisuje, v jakých oblastech je možné ji použít a věnuje se jeho jednotlivým disciplínám. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Public relations


126x

Firma Telefónica O2 a její public relations (PR)

Cílem této seminární práce z marketingu je charakterizovat firmu Telefonica O2 a její vztahy s veřejností. Po stručném seznámení s činností firmy auto... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing, Public relations


117x
1  2  3  »