Referáty sociální práce

Název Goodness Staženo

Návrh na určení otcovství - vzor

Jedná se o vzor návrhu na soudní určení otcovství. Kromě samotného návrhu uvádí osobu žalobce, žalovaného a návrh na rozhodnutí soudu ze strany žalobk... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

959x

Návrh na výživné - vzor

Jedná se o vzor návrhu na výživné, jak jej sepisují sociální pracovníci s klienty. Kromě vlastního návrhu na výživné uvádí práce žalobce, žalovaného a... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

861x

Eutanázie

Práce představuje sociální otázku - eutenázie i její právní úprava. Mimo vysvětlení pojmu eutanázie, představuje práce také rozlišení v použití tohoto... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

796x

Bezdomovectví - esej

Práce poukazuje na to, jakými způsoby je v dnešní době přijímáno bezdomovectví. Obecně popisuje situace, které k němu mohou vést a zabývá se největším... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Sociální práce

772x

Metody výzkumu pro sociální práci - domácí násilí

Text představuje metody sociologického výzkumu pro oblast sociální práce věnovaného problematice domácího násilí na ženách. Mímo základní hypotézy se ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

614x

Návrh na úpravu výkonu rodičovské zodpovědnosti

Vzor návrhu na úpravu výkonu rodičovské zodpovědnosti, jak jej sepisují sociální pracovníci s klienty. Návrh řeší svěření dítěte do péče jednoho z rod... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

551x

Kazuistika Aleš - svěření do péče babičky

Práce seznamuje s případem nezletilého Aleše z rozvedeného manželství, který se po tragické smrti své matky ocitl v péči otce. Tento o syna nejevil zá... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

535x

Sociální a zdravotní péče o seniory

Text zabývající se sociální a zdravotní péčí o seniory. Nejdříve uvádí typy péče dle doby a místa poskytování, poté stručně charakterizuje jednotlivé ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

517x

Kazuistika recidivisty

Předmětem této práce je kazuistika zkoumaného recidivisty na úseku násilné a majetkové trestné činnosti. V první části je zkoumaný muž charakterizován... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Sociální práce

502x

Penitenciární a postpenitenciární poradenství

Práce vymezuje pojem penitenciární a postpenitenciární poradenství. Věnuje se hlavním oblastem a formám postpenitenciární péče, včetně subjektu péče a... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

487x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [21]