Referáty software

Název Goodness Staženo

Browser

Vyhledávání uživatelů - formulace dotazu, spuštění vyhledávání a čekání na výsledek, prohlížení výsledků, rozhodnutí týkající se využití výsledku. Vyh... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Internet, Software

35x

CorelDRAW

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Počítačová grafika, Software

62x

Data mining a získávání znalostí z dat - slovensky

Text seznamuje s data miningem a získáváním znalostí z dat. Popisuje softwarové nástroje data miningu. Nejříve data mining definuje, poté představuje ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Software, Technické obory - cizojazyčné práce

3x

Databáze knihovny

Jedná se o databázovou aplikaci vytvořenou v programu MS Access pro knihovnickou obsluhu. Cílem je vybavovat požadavky, které se stávají například z m... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Programování, Software, Knihovnictví a informační vědy

1349x

E-shop - fiktivní založení a provoz obchodu

Cílem práce s názvem Rozběhnutí E-shopu je vytvořit reálnou studii tohoto problému, zjistit celkové náklady na jeho vytvoření a také dobu, za kterou j... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Operační výzkum a analýza, Software

36x

ERP pro malé a střední podniky

Práce popisuje software pro podporu řízení informatiky pro malé a střední firmy. Srovnává jednotlivé produkty a obsahuje doporučení pro výběr produktu... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Software

75x

Fax

Práce zabývající se faxováním a faxovacími přístroji. Uvádí důvody, proč má člověk faxovat klasickým způsobem, nebo přes počítač. Práce je zaměřena př... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Software

75x

Firewall - data za ohnivou zdí

Práce nás seznamuje s tím, co je to firewall, proč bychom ho měli používat, jakým způsobem funguje, co všechno by měl umět, jak ho implementovat a pod... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Software

79x

Freeware pro práci s grafickými formáty a práce s programy, formáty dat - semestrální práce

Tento text představuje freeware pro práci s grafickými formáty. Obsahuje stručný popis nejen grafických programů, ale také bitmapových a vektorových e... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Software


6x

Generátor čárových kódů - řešení problému z ekonomické praxe

Práce popisuje tvorbu softwarového nástroje pro tisk čárových kódů v programu MS Excel. Nejprve uvádí přesná specifika daného problému, poté konkretiz... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Software

3x
1  2  3  4  »