Referáty software

Název Goodness Staženo

Komunikace, spolupráce a vzájemná podpora s pomocí dostupných prostředků informační technologie

Text se nejprve krátce věnuje úloze výpočetních technologií a sdílení informací v současné společnosti. Poté již popisuje tři aplikace pro správu dat,... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Internet, Software, Informační systémy

1x

Synchronní a asynchronní volání podprogramu

Práce se věnuje fungování a rozdílu mezi synchronním a asynchronním voláním podprogramu. Nejprve popisuje mechaniku vyvolávání instrukcí a principy ad... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Elektrotechnika, Software

2x

Soubor prací na téma zanedbávání dítěte a dětských práv

Dokument obsahuje tři práce týkající se problematiky zanedbávání dítěte a dětských práv. První práce se věnuje syndromu týraného, zneužívaného a zane... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Software, Sociální práce

2x

ICT vybavení nově vznikající pobočky společnosti Strojírna, s. r. o.

Práce pojednává o informačním a komunikačním technologickém vybavení (ICT) v nově vznikající pobočce firmy Strojírna, s. r. o., která se zabývá prodej... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hardware, Informatika, Software

3x

Data mining a získávání znalostí z dat - slovensky

Text seznamuje s data miningem a získáváním znalostí z dat. Popisuje softwarové nástroje data miningu. Nejříve data mining definuje, poté představuje ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Software, Technické obory - cizojazyčné práce

3x

Generátor čárových kódů - řešení problému z ekonomické praxe

Práce popisuje tvorbu softwarového nástroje pro tisk čárových kódů v programu MS Excel. Nejprve uvádí přesná specifika daného problému, poté konkretiz... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Software

3x

Počítač a rok 2000 (Y2K)

Seminární práce se zabývá ještě nedávno ožehavým tématem, a to problémy, které mohly nastat při přechodu počítačů na rok 2000. V úvodu je uvedena defi... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Software

4x

Projektování IS – UML

Práce se zabývá problematikou modelovacího jazyka UML. Nejdříve UML charakterizuje. Poté popisuje model firemních procesů a Use Case. Heslovitě inform... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Programování, Software

4x

Viry, způsoby jejich vyhledávání

Cílem práce je seznámit čtenáře s metodami a způsoby detekce virů, s nimiž se může setkat v běžném životě, které se používají jak v soukromé, tak veře... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informatika, Software

4x

Pohled na vybudování informačního centra městského úřadu se zaměřením na evidenci katastru nemovitostí

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Software

5x
1  2  3  4  »