Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Technické obory > Technické - ostatní

Referáty technické - ostatní

Název Goodness Staženo

Analýza namáhání šicí nitě pomocí vysokorychlostní kamery

Práce si klade za cíl zjistit namáhání šicí nitě bez zásahu do šicího procesu. V první části je provedena rešerše odborných článků souvisejících z dan... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Technické - ostatní, Umělecké - ostatní

0x

Principy udržitelné výstavby

Práce obsahuje principy udržitelné výstavby. Zaměřuje se na podlahy, povrchové úpravy či obklady. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Technické - ostatní

0x

Technické vybavení výjezdové skupiny RZP ZZS Středočeského kraje na výjezdové základně Hostivice

Seminární práce popisuje vozidlo VW Transporter T6 Rychlé zdravotnické pomoci sloužící na výjezdové základně Hostivice (ZZS Středočeského kraje), jeho... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Technické - ostatní

0x

Korozní vlastnosti slitin na bázi Ni-Cu pro agresivní prostředí

V práci se zabývám slitinou neželezných kovů Ni-Cu a její korozní odolností v agresivním prostředí.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Technické - ostatní

0x

Výskyt, zpracování a využití radioaktivních kovů

Jde o práci o využití a zpracování radioaktivních kovů. Zabývá se přirozenou i umělou radioaktivitou a jejími základními charakteristikami.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Technické - ostatní

1x

Zpracování kovového odpadu vznikajícího při strojírenské výrobě

Práce obsahuje semestrální seminární práci do předmětu Zpětná logistika (ZLOG). Zabývá se zpracováním kovového odpadu vznikajícího při strojírenské vý... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Technické - ostatní

2x

Optimální skladování nebezpečných látek a řešení katastrof s nebezpečnými látkami - německy

Práce autora, který studovak na TU Liberec a poté na IHI Zittau v Německu se věnuje otázce škodlivých látek a jejich skladování, popřípadě likvidace k... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Technické - ostatní

4x

Měření parametrů látek a prostředí

Práce přibližuje měření parametrů látek a prostředí. Přitom uvádí, jakého fyzikálního principu je při měření využito. Rozebírá měření teploty, tlaku, ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Technické - ostatní

5x

Je Temelín hrozbou?

Text obsahuje kritické zhodnocení argumentů proti fungování jaderné elektrárně Temelín. Stručně se vyjadřuje k závadám a nehodám, vyvrací možnost opak... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Technické - ostatní, Ekologie

5x

Mobilní komunikační zařízení

Tato práce se věnuje problematice mobilního komunikačního zařízení. Popisuje způsob fungování zařízení, i celé mobilní sítě. Charakterizuje připojován... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Komunikace, Výrobek, Technické - ostatní


11x
1  2  3  4  »